Z wielką radością przyjęliśmy informację o wygranej w ogólnopolskim konkursie: SKO w SGB przez naszą szkołę.

Całoroczne, aktywne działania placówki, zostały wysoko ocenione przez komisję konkursową. Nagrody rzeczowe – worki/plecaki dla najbardziej zaangażowanych w SKO oraz bony upominkowe do sieci księgarni dla szkoły i opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędności, bardzo ucieszyły laureatów.

Tak wysoka nota na szczeblu kraju, potwierdza, że w pełni osiągnęliśmy zamierzone cele – Edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankami Spółdzielczymi i Organizatorem, a zwłaszcza: propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, kształtowanie świadomych postaw konsumenckich, popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banków Spółdzielczych.

 Ważniejsze działania, zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021, to m. in.: przeprowadzenie i podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa o zasięgu ogólnoszkolnym, zorganizowanie konkursów, wystaw, zajęć i warsztatów na temat oszczędzania w SKO.

Zainteresowaniem cieszyły się turnieje wiedzy o bankowości (w tym spółdzielczej), finansach, ekonomii, historii pieniądza. Przeprowadzono również zbiórki materiałów do recyklingu oraz akcje charytatywne.

Na wspólny sukces złożyły się działania całej społeczności szkolnej. Z radością gratuluję zdobycia tytułu LAUREATA.Dziękuję serdecznie uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, opiekunowi SU – Izabeli Kubiak, opiekunowi SKO – Małgorzacie Orzeszek.

Słowa wdzięczności kieruję do Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie – Agnieszki Piechuckiej za wszelką pomoc, wspieranie szkolnych inicjatyw, życzliwąwspółpracęoraz ufundowanie nagród dla uczniów za całoroczną aktywność w SKO.

 

Krystyna Wilczek – dyrektor szkoły