Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek w dniach 9-15 maja 2021r. pod hasłem:„Znajdziesz mnie w bibliotece” odbyły się w naszej szkole formie stacjonarnej i online.

Biblioteka oraz Samorząd Uczniowski przy współudziale Koła Wolontariatu „Pomocna Dłoń”, zadbali o różnorodne atrakcje czytelnicze. Zainteresowaniem cieszyła się „Przerwa na czytanie”. Uczniowie, przez 10 minut od poniedziałku do piątku, zagłębiali się w wybranej lekturze z domowej biblioteczki lub wypożyczonej z biblioteki szkolnej. Była to również doskonała okazja, by porozmawiać o autorach wybranych książek, poznać ciekawostki z ich życia, rozwiązać zagadki, krzyżówki, rebusy.

Na zajęciach czytelniczych odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie wysłuchali fragmentów ciekawych bajek, czytanych przez bibliotekarza. Następnie nadawali im tytuły i ilustrowali scenki inspirowane tekstem. Uzupełnili również drzewko decyzyjne na temat: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece.

Popularnością cieszyły się:Prezentacja multimedialna pt. Biblioteka wczoraj i dziś, wystawka„Książka naj… w naszej bibliotece”, akcja „Bilet powrotny do biblioteki”, referat dla rodziców „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”.

 Cennym dorobkiem tegorocznych obchodów są wykonane przez uczniów lapbooki – interaktywne książki, w których zamieścili informacje na interesujący ich temat. Na autorskielapbooki złożyły się ilustracje, notatki, puzzle, zagadki, zdjęcia, elementy ruchome, skrytki. Tworzenie lapbooków było świetną zabawą dla całej rodziny i doskonałym sposobem na spędzenie czasu wolnego. Rozwinęło różnorodne umiejętności i rozszerzyło wiedzę.

We wtorek – 11 maja, uczestnicy konkursu: Wydaję własną książkę, wzięli udział w spotkaniu online z p. Jolantą Śmielak-Sosnowską.Wysłuchali m. in. ciekawej opowieści autorki o bohaterach książki „Lubię rozmawiać” oraz cennych rad, na temat: Jak pisać?

W tym samym dniu poznaliśmy również autorów najlepszych książek: „Skąd jestem?”zgłoszonych na konkurs, zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie Filię w Sochaczewie. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew – Piotra Osieckiego. Opiekę medialną sprawował dwutygodnik Ziemia Sochaczewska oraz Radio Sochaczew.

 Uczniowie z naszej szkoły odnieśli wielki sukces.

W kategorii szkoły podstawowe – klasy 1-4 Eryk Pszenickiz kl. III za książkę„Moja mała ojczyzna” zdobył I MIEJSCE.

W kategorii szkoły podstawowe – klasy 5-8 – Agnieszka Piątkowska z kl. VII za wydanie książki „Tu jest mój dom. Spacerkiem po Giżycach”– II MIEJSCE.

Na zakończenie TB odbyła się ewaluacja atrakcyjności zrealizowanych działań, oferty biblioteki szkolnej, preferencji czytelniczych i zainteresowań.

Dziękuję serdecznie uczniom i koordynatorom obchodów: Izabeli Kubiak i Małgorzacie Orzeszek za promocję czytelnictwa i roli biblioteki. Gratuluję laureatom konkursu:„Wydaję własną książkę.”

Słowa wdzięczności kieruję do Pedagogicznej Biblioteki w Sochaczewie za zorganizowanie konkursu i spotkania online w z okazji Tygodnia Bibliotek oraz dotychczasową życzliwą współpracę.

Krystyna Wilczek – dyrektor szkoły