Przez kilka ostatnich tygodni, uczniowie z naszej szkoły, odbyli cudowną podróż po świecie EKO-NAWYKÓW, dzięki której nauczyli się dbać o dobro naszej planety i środowisko przyrodnicze.

Działania w ramach konkursu „Uczniowskie ekonawyki”, którego organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia, polegały m. in. na przygotowaniu i realizacji szkolnej kampanii promującej wybrane ekonawyki.

W czasie akcji, przedstawiono uczniom materiał edukacyjny w formie filmów: „Woda”, „Energia”, „Odpady”.Przeprowadzono również zajęcia z wykorzystaniem materiałów, które udostępniła Fundacja. Ciekawe środki i pomoce dydaktyczne były inspiracją do konkursów, pogadanek, inscenizacji, przedstawień. Zorganizowano na terenie szkoły, oczywiście w reżimie sanitarnym, warsztaty pt. „Strażnik energii elektrycznej”, Dzień Oszczędzania Energii, przedstawienie pt. W obronie przyrody, teatrzyk: Krasnale mówią – STOP! Odbyła się również „Akcja – SEGREGACJA!”, reklama na temat wykorzystania energii słońca, promocja ekologicznych pojazdów.

Do omawianych tematów, uczniowie wykonali prace plastyczne, gazetki na temat oszczędzania wody, segregacji odpadów, racjonalnego korzystania z energii. Autorskie wiersze i piosenki oraz zabawy tematyczne, promujące kampanię, ułatwiły osiągnięcie zamierzonych celów.

Zespół realizujący program, przygotował także odpowiednie stroje dla występujących, dekorację i rekwizyty.  Opracowano i rozpowszechniono ulotki i plakaty promujące ekonawyki wśród poszczególnych klas.

Efektem podjętych działań jest poszerzenie wiedzy i uwrażliwienie dzieci, młodzieży oraz dorosłych na problem właściwego gospodarowania wodą, energią i odpadami, co, miejmy nadzieję, będzie skutkowało zmianą nawyków i ograniczeniem nadmiernej konsumpcji.Dzięki zrealizowanej akcji, uczniowie wzbogacili wiedzę na temat zachowań proekologicznych, utrwalili ekologiczne nawyki, świetnie się bawili.

WYRÓŻNIENIE naszej szkoły na szczeblu ogólnopolskim i List Gratulacyjny to wielki sukces. Wszyscy uczniowie z klasy II i klasy III, otrzymali na uroczystym podsumowaniu kampanii w dniu 24 czerwca 2021r. torby/plecaki oraz bidony, a najhardziej zaangażowani z pozostałych klas – nagrody książkowe.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzonej kampanii i prosimy o kontynuację działań na konto przyrody w życiu codziennym.

 

Krystyna Wilczek – dyrektor szkoły

koordynatorzy: Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek