Cyberbezpieczeństwo w październikowej odsłonie: klikaj z głową!

W czasach trwającego zagrożenia epidemicznego coraz więcej naszych aktywności realizujemy za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Dzięki nim mamy możliwość pozostawania w tzw. kontakcie zdalnym. W tak szczególnych okolicznościach warto szczególnie dobrze zapamiętać: bezpieczeństwo w sieci nie jest nam dane raz na zawsze. Wymaga naszej permanentnej troski, uwagi i uświadomionego działania.

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (ang. European Cyber Security Month, ECSM) to ogólnoeuropejska kampania organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. Przez cały październik we wszystkich krajach członkowskich organizowane są wydarzenia, które mają podnieść świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii.

O tym właśnie chcieli przypomnieć organizatorzy tegorocznego Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa odbywającego się pod hasłem: „Zastanów się, zanim klikniesz”. Pod tą wymowną nazwą kryje się międzynarodowa kampania edukacyjna realizowana w wielu krajach europejskich z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Jej celem jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz promocja bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii IT w domu, pracy czy w szkole. Kampania jest kierowana zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci.

Konieczność jej cyklicznego organizowania, podejmowania coraz bardziej skutecznych działań z intencją uświadamiania zagrożeń w grupie użytkowników internetu oraz osób korzystających z technologii internetowych wynika z niepokojących faktów: hakerzy przeprowadzają ataki z domenie internetowej średnio co 4 sekundy! Co więcej: korzystając  z internetu nawet kilka razy dziennie jesteśmy narażeni na takie zagrożenia, jak phishing (tzn. podszywanie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji – przyp. Autora), złośliwe oprogramowania, kradzież tożsamości czy fałszywe sklepy internetowe.- Działalność edukacyjna podnosząca kompetencje cyfrowe społeczeństwa jest szczególnie ważna w kontekście obserwowanej w internecie wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Tylko w drugim kwartale br. nasz zespół CERT Polska odnotował ponad 2,7 tys. incydentów bezpieczeństwa, wśród których dominowało zjawisko phisingu. To powszechny sposób na wyłudzenie danych internautów, dlatego – zgodnie z tegorocznym hasłem przewodnim ECSM – istotne jest, aby uważać, w co się klika – wyjaśnia Juliusz Brzostek, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w NASK.

W naszej szkole realizację tegorocznego Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa koordynował – jak co roku – Europejski Klub Młodych Europejczyków pod opieką Pani Beaty Drozdowskiej. Wśród zaplanowanych wydarzeń tematycznych nawiązujących do tegorocznego hasła kampanii nie zabrakło okazji do bezpośrednich konfrontacji z własną świadomością zagrożeń istniejących w świecie wirtualnym. Świetnym tego przykładem stał się quiz „Zostań Cyberbezpiecznikiem”– skierowany do wszystkich użytkowników internetu miał na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym. Pytania zawarte w quizie sumiennie weryfikowały znajomość zagadnień związanych z codziennym korzystaniem z komputera, internetu oraz technologii komunikacyjnych czyli m.in. bezpiecznym korzystaniem z publicznych sieci Wi-Fi, zabezpieczaniem przed utratą danych czy odpowiedzialnym korzystaniem z portali społecznościowych.

Nasi najmłodsi mieli z kolei okazję uczestniczenia w quizie pt.: „Poznaj bezpieczny Internet z Plikiem i Folderem!”, w którym 15 pytań przygotowali bohaterowie filmu „Przygody Plika i Foldera w Sieci”. Właściwe odpowiedzi na każde pytanie zostało uhonorowane dyplomem za świetną znajomość zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie. Dzięki lepszemu poznaniu przygód Plika i Foldera najmłodsze dzieci miały okazję zagłębić się w wirtualny świat poznając tym samym możliwości, ale i potencjalne zagrożenia, jakie niesie za sobą Internet. Przygody Plika i Foldera dostępne są na filmie i audiobooku na stronie www.plikifolder.pl. Obydwa quizy oraz pozostałe informacje na temat działań w ramach kampanii dostępne są pod adresem www.bezpiecznymiesiac.pl oraz www.nask.pl.

Partnerem kampanii Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa w Polsce jest firma NASK.

 

Szkolny Klub Młodych Europejczyków z opiekunem Beata Drozdowską