Podsumowanie bogatej oferty edukacyjnej z okazji Dnia Drzewa oraz Dnia Krajobrazu odbyło się 27 października 2020r. w naszej szkole. Najbardziej zaangażowani otrzymali Dyplomy Dyrektora Szkoły i nagrody książkowe. Najmłodsi mogli odebrać je osobiście, natomiast uczniowie klas IV – VIII ze względu na zdalne nauczanie, otrzymają je w momencie rozpoczęcia nauki stacjonarnej.

W bogatej ofercie programowej, organizatorzy zaproponowali uczniom,w zależności od wieku, różnorodne działania: sadzenie drzew, zakładanie czyupiększanie zieleńców, ogrodów, odszukiwanie starych okazów i drzew świadków historii, zwrócenie uwagi na drzewa pomnikowe, szukanie drzew niezwykłych, zbieranie nasion, udział w konkursach, lekcjach tematycznych i zajęciach w terenie.

Uczniowie chętnie się zaangażowali. Podczas wycieczek po najbliższej okolicy,rozpoznawali rosnące gatunki drzew, odrysowywali na kartce korę pnia oglądanych okazów. Badali, jaka jest w dotyku, porównywali w zależności od gatunku, wskazywali podobieństwa i różnice. Zwracali uwagę na znalezione liście – ich budowę, wykończenie brzegów oraz właściwości lecznicze kwiatów, liści, owoców. Obejrzeli też ciekawy film: Prawie wszystko o drzewach, uzupełniali „drzewka matematyczne”, drzewo decyzyjne, mierzyliobwody pnilip, które są pomnikami przyrody, a rosnąprzez kościołem w Giżycach. Stworzyli jesienne drzewa wg podanego kodu, własnego pomysłu i szablonu.Układali kompozycję korony drzewa z jesiennych liści, puzzle (klon, dąb, kasztanowiec), dobierali podpisy z nazwą drzewa do odpowiedniego liścia, redagowali zdania i hasła nt. znaczenia drzew w życiu człowieka.Poznali także etapy wzrastania drzewa, rozwiązywali zagadki, rebusy, łamigłówki.

Przypadający na 20 października 2020r. Dzień Krajobrazu pod hasłem: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff), zachęcił uczniów do podziwiania drzew i zwrócenia uwagi na ich rolę w otaczającym nas świecie. Uczniowie zauważyli, że drzewa są obecne w większości typów krajobrazów. Występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych. Pełnią nie tylko funkcje przyrodnicze czy klimatyczne, ale także symboliczne. Przez wieki inspirowały artystów, przez co ich obecność w obrazach, tekstach pisanych i śpiewanych jest znacząca.

 

W naszej szkole, również powstały ciekawe wiersze, zdjęcia, prace plastyczne. Odbyły się specjalnie z tej okazji zorganizowane konkursy:Konkurs literacki – wiersz na temat: Drzewo – Skarb bezcenny, Konkurs fotograficzny: To drzewo mnie zachwyca,Konkurs plastyczny pt.: Czarodziejskie drzewo.

 

„Duszki, duszki, duszki leśne, wstają, co dzień bardzo wcześniei ziewając raz po raz, zaczynają sprzątać las”. To fragment piosenki pt.: „Duszki leśne”,a jej śpiew będzie nam jeszcze często towarzyszył w tym roku szkolnym i przypominał o poszanowaniu lasów.

 

Pani Dyrektor doceniła pracę zaangażowanych.

 

Gratuluję wyróżnionym w konkursach. Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom i koordynatorom obchodów:

  • w oddziale przedszkolnym – p. Annie Karpińskiej;
  • w kl. II – III – p. Małgorzacie Orzeszek;
  • w kl. IV – VIII – p. Izabeli Kubiak.

Cieszę się bardzo, że nasza szkoła uczestniczyła w tym wydarzeniu, a podjęte działania uświadomiły uczniom bezcenną rolę drzew w krajobrazie oraz w życiu ludzi, zwierząt i całej planety.

Krystyna Wilczek – dyrektor szkoły