„Witaj, majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie:

Witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj…”

 Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791r. Konstytucji 3 Maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej.

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbywały się w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach inaczej niż w latach ubiegłych.

Epidemia pokrzyżowała plany uroczystości, dlatego Samorząd Uczniowski we współpracy z biblioteką, zaprosił społeczność szkolnądowzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat, upamiętniający Konstytucję 3 Maja Symbole Narodowe.

Głównym celem przedsięwzięcia było wzbudzenie zainteresowania historią Polski, propagowanie postaw patriotycznych,pogłębienie wiedzy, związanej z działalnością Sejmu Czteroletniego.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością w tworzeniu przepięknych dzieł. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda z prac była wyjątkowa i niepowtarzalna.  Dlatego wyróżniono wszystkich uczniów, którzy w ten sposób wyrazili swój patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Natomiast najwyżej ocenione prace, nagrodzono DYPLOMEM UZNANIA DYREKTORA SZKOŁY.

Pomimo pandemii COVID-19 udało się sprawnie przeprowadzić konkurs. Uczniowie zostali do niego starannie przygotowani. Otrzymali pakiety materiałów edukacyjnych, dzięki którym uzyskali dodatkowe informacje z zakresu historii.

Gratulujemy uczestnikom konkursu plastycznego: „Witaj Maj! 3 Maj!”wysokiego poziomu wykonanych prac oraz bogatej wiedzy o wydarzeniach, postaciach i bohaterach narodowych.

Serdecznie dziękujemy rodzicom i wychowawcom POW w Giżycach za wspieranie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości zaprezentowania ich talentów.

 

Dyrektor szkoły – Krystyna Wilczek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Izabela Kubiak

Bibliotekarz – Małgorzata Orzeszek