Po raz pierwszy nasza szkoła we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uczestniczyła w Akcji społeczno-edukacyjnej ŻONKILE, upamiętniającej 77 Rocznicę Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego  w okupowanej Europie. Szkołę do udziału w akcji zgłosiła p. Dyrektor Krystyna Wilczek.

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

„Żółty żonkil jest symbolem pamięci. Wszyscy, którzy chcieli pamiętać, zanosili na Muranów żonkile”.

 W tym roku była to szczególna edycja, bo i szczególne są warunki, z którymi przyszło nam się zmierzyć. W sytuacji, która zmusza do zachowania społecznego dystansu, jeszcze bardziej doceniamy wartość wspólnoty i ludzkiej solidarności.

 Akcji od początku towarzyszy hasło:„Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu.

W ramach akcji, społeczność szkolna wirtualnie przesłała sobie papierowe żonkile, które wcześniej uczniowie wykonali na zajęciach technicznych pod kierunkiem p. Ewy Grzywacz wg internetowego szablonu.

Muzeum POLIN przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która w dużej mierze została wykorzystana na zajęciach historii przezp.Izabelę Kubiak. Wybrane zadania przeprowadziła również bibliotekarka – Małgorzata Orzeszek.

Uczniowie klas V-VI mogli wysłuchać fragmentów książek: „Arka Czasu”Marcina Szczygielskiego oraz „PanaApotekera”Katarzyny Ryrych, które przeczytała Ambasadorka Akcji ŻonkileBarbara Kurdej-Szatan, skorzystać zoprowadzania po wystawach stałych Muzeum POLIN: „Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym”  oraz „Getto warszawskie”, skierowanych do uczniów klas VII – VIII.

Dla klas VIII adresowany był pokaz filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” ze wstępem i komentarzem historyka, edukatora Muzeum POLIN Piotra Kowalika. Głównym przesłaniem filmu było oddanie hołdu bojownikom oraz ludności cywilnej, biorącej udział w powstaniu w getcie warszawskim w 1943r.

Uczniowie otrzymywali również drogą elektroniczną kalendarium, które opisuje  każdy dzień powstania w getcie warszawskim oraz słownik terminów i pojęć historycznych.

Udostępniona zostałatakżebiblioteka książek związanych z historią powstania.

Do akcji aktywnie włączyli się uczniowie klas I – III. WykonaliŻONKILE według własnych pomysłów w formie płaskiej i przestrzennej, a nawet zakładki do książek z żonkilem w tle.

Ponadto zapoznali się z fantastyczną publikacją„Warszawa Lewiego i Dalii,” którą otrzymali w ramach realizowanego projektu: „Tup, Tup, Tup”, którego głównym celem jest dostarczenie w przystępny sposób wiedzy z przesłaniem, że ludzie – niezależnie od pochodzenia, wyznania czy płci – mają takie same prawa, dlatego dzieci od najmłodszych lat powinny uczyć się tolerancji i solidarności, poprzez utożsamianie się z pozytywnymi bohaterami.

Dzięki temu najmłodsi uczniowie poznali kulturę niegdyś jednego z największych mniejszości narodowych w Polsce oraz mnóstwo pomysłów na edukacyjne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych – W sam raz do edukacji domowej.

Dziękujemy całej Społeczności Szkolnej za udział i zaangażowanie.

Zapraszamy do galerii uczniowskich wytworów.

Dyrektor szkoły: Krystyna Wilczek

Szkolni koordynatorzy: Ewa Grzywacz, Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek