„Ku Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci”
Żołnierze Wyklęci, nazywani też Niezłomnymi. Kim byli?
Oszukani, porzuceni, nieugięci!
Opluwani, poniżeni i wyklęci!
                           Pozbawieni swoich domów, swojej ziemi!
                           Poszli walczyć, żeby zginąć, albo zmienić!”

 Historia Żołnierzy Wyklętych jest krwawa i naznaczona cierpieniem. Dla nich, II wojna światowa nie zakończyła się z chwilą opuszczenia ziem polskich przez niemieckiego okupanta. Armia Czerwona, wyzwalając nasze ziemie od 1944r. nie niosła Polsce i Polakom ani wolności, ani pokoju. Przyniosła sowiecką okupację, która przez pół wieku wyniszczała elity polskiego narodu, polską kulturę, tradycję i wiarę. Żołnierze niepodległościowego podziemia nie złożyli broni. Prowadzili walkę z drugim okupantem i rodzimymi kolaborantami w beznadziejnych warunkach, przy całkowitej obojętności świata. Wielu zginęło w nierównej walce z siłami bezpieczeństwa, mnóstwo stanęło przed plutonami egzekucyjnymi,albo przebywało latami w ubeckich więzieniach. Przez cały czas PRL-u byli usuwani z historii.

Po latach zmowy milczenia ,,o niezłomnych bohaterach, nienazwanego jeszcze powstania,„Żołnierze Wyklęci” powracają. Swoją tożsamość odzyskują ludzie, po których miał zginąć wszelki ślad. Ich powrót wyznacza nie tylko wyjątkowy przebieg obchodzonego 1 marca –  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, lecz także różne formy ich upamiętniania.

Pani Dyrektor KrystynaWilczek zgłosiła Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Giżycach do inicjatywy w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 5 marca 2020r. nasi uczniowie zmierzyli się z tym trudnym tematem i w uroczystym apelu oddali cześć żołnierzom antykomunistycznego powstania. Po zapoznaniu się na lekcjach Wiedzy o Polsce z historią Żołnierzy Wyklętych, przygotowali montaż słowno-muzyczny, poświęcony skazanym na niepamięć uczestnikom powojennej konspiracji niepodległościowej.

Uczniowie, na scenie, z przejęciem recytowali starannie na tę okazję wybrane fragmenty utworów poetyckich. Ich skupione, poważne twarze, zdecydowane ruchy i dobitnie wypowiadane słowa, rozbrzmiewające na tle przejmującej „Wokalizy” Kilara, przykuwały uwagę całej publiczności.

W rolę bohaterów powojennej konspiracji Henryka Fiuka i ,,Inki” – Danuty Siedziakówny weszli Paweł Arkuszewski i Patrycja Bogiel. Głośno, wyraźnie mówili o nierównej walce z UB, o aresztowaniu i bestialskim śledztwie. O tym, że pomimo poniżania ,,zachowali się, jak trzeba!” Przypomnieli słowa przysięgi złożonej w AK: (…) być wiernym Ojczyźnie mej (…) stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił”. Walczyć, aż do ofiary swego życia… Nie mieli jeszcze 18 lat, gdy wyrokiem komunistycznego sądu zginęli od strzału w tył głowy…

Dramatyczne pytanie:,,Po co wam to chłopcy było, po co?”, które padło w tym momencie ze sceny spotęgowało wyczuwalne napięcie. Weronika Adamskaw znakomitej recytacji jeszcze raz potwierdziła, że wspomnienia walki i śmierci żołnierzy wyklętych z naszej pamięci narodowej powracają, by przypomnieć nam o tych wartościach i postawach, dzięki którym nasza Ojczyzna przetrwała najtrudniejsze chwile dziejowe.

W kompletnej ciszy, tylko przy złowrogim stuku maszyny do pisania Paweł Arkuszewski  wyliczał wolno stopnie, nazwiska i pseudonimy żołnierzy, którzy powoli zajmują należne im miejsce w zbiorowej pamięci Polaków- Żołnierzy Wyklętych: płk. Hieronima Dekutowskiegops. ,,Zapora”,kpt. Zdzisława Brońskiegops. ,,Uskok”, por. Edwarda Taroszkiewicza ps. ,,Żelazny”, sier. Józefa Franczaka ps. ,,Lalek”, rotmistrza Witolda Pileckiego ps. ,,Witold”, gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil”, Danuty Siedzikówny ps. ,,Inka”.

Główną bohaterką patriotycznej inscenizacji była „Inka”, czyli Danuta Siedzikówna, która została zamordowana przez władze komunistyczne 28 sierpnia 1946 r.na dwa tygodnie przed swoimi 18 urodzinami. Była sanitariuszką w V Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej. Podczas ciężkiego przesłuchania była bita i poniżana, nie wydała nikogo z oddziału, w którym służyła. Przed śmiercią krzyknęła: „Niech żyje Polska!”.

Nasi aktorzy z pewnym zakłopotaniem, ale i radością przyjęli gromkie brawa, które wypełniły całą salę. Nie spodziewali się zapewne, że ich apel wywrze tak wielkie wrażenie na młodszych i starszych kolegach szkolnych.Podziękowanie złożone uczniom i nauczycielom przez Panią Dyrektor za przygotowanie tak znakomitej żywej lekcji historii, potwierdziło, że występ młodzieży, dekoracje, muzyka i podniosła atmosfera spotkania, wywarły wrażenie.

Program uroczystości uświetniła projekcja prezentacji multimedialnej i przygotowana specjalnie na tę okoliczność oraz WYSTAWAna korytarzu szkolnym: „Poznaj sylwetki Niezłomnych”.

Po tych wszystkich emocjach przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie chętnie pozowali na tle dekoracji. Uśmiech, który wreszcie pojawił się na ich twarzach mógł oznaczać tylko jedno – Ogromną satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Duma, że udało im się przedstawić „Żołnierzy Wyklętych”, którzy dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźniania kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Szkolny koordynator obchodów – Izabela Kubiak

Nauczyciele współorganizujący: Anna Arkuszewska, Małgorzata Orzeszek