W pierwszych 19 dniach  listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci  i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, która co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

W tym roku szkolnym, do akcji dołączyła również nasza szkoła pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Iłów Jana Pawła Kraśniewskiego.

Pani Dyrektor Krystyna Wilczek, nauczyciele i wychowawcy prowadzą we wszystkich klasach przez 19 dni różnorodne działania, mające na celu uwrażliwienie uczniów  na krzywdę drugiego człowieka, a tym samym zaniechanie stosowania przez nich agresji i przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Dlatego też kolor ten pojawia się na naszych szkolnych i klasowych gazetkach ściennych, pracach plastycznych, plakatach informujących o akcji, ulotkach.

Z początkiem listopada, rozpoczęliśmy działania zgodnie z opracowanym programem: BEZPIECZNA SZKOŁA. Ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem: Bądź aktywny – Nie agresywny. Uczniowie wykonali plakaty, związane tematycznie ze zjawiskiem zapobiegania przemocy, zmierzyli się z próbą pisania tekstów literackich. Najciekawsze praceodesłane zostaną na konkurs literacki: MISTRZOWIE ŚWIATA. Na korytarzu szkolnym powstała gazetka tematyczna. We wszystkich klasach, wychowawcy przeprowadzili zajęcia warsztatowe w oparciu o scenariusze: „Czym jest przemoc?”. Uczniowie rozmawiali o problemie przemocy szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jej przyczynach, następstwach, sposobach zapobiegania. Przypomniane były PRAWA DZIECKA.

Młodsi uczniowie kolorowali i uzupełniali scenki tematyczne: Wybierz właściwe rozwiązanie i uzasadniali swój wybór, przyznając UŚMIECHNIĘTĄ lub SMUTNĄ minkę w zależności od określonej sytuacji. Wyszczególnili na schemacie dłoni pozytywne i negatywne zachowania. Rozpoczęły się również pierwsze próby przed występem: „Z dala od agresji i przemocy”.

To oczywiście początek naszych działań. Wkrótce poinformujemy o kolejnych zrealizowanych zadaniach.

Szkolni koordynatorzy kampanii: Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek