„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” to międzynarodowa kampania, w którą włączyła się sochaczewska Policja. Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną spotkali się z uczniami, by porozmawiać o przemocy.

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii włączył się w międzynarodową kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Jest to kampania prowadzona we wszystkich krajach świata, koordynowana przez organizacje zajmujące się prawami dzieci i kobiet.

Pani Dyrektor Krystyna Wilczek przywitała wszystkich obecnych oraz nawiązała do idei kampanii, budowania świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy  rozwój.

Sochaczewscy funkcjonariusze st. asp. Paweł Rynkiewicz  oraz st. sierż. Izabela Senderowska włączyli się w kampanię.  Uczestniczyli w spotkaniu z uczniami, które odbyło się 14 listopada 2019r w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach.  Uczniowie podzieleni na dwie grupy: oddział przedszkolny i klasy I – III oraz kl. V – VIII z uwagą wysłuchali interesujących treści, a następnie zadawali pytania w związku z omawianym zagadnieniem. Policjanci  mówili na temat krzywdzenia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem coraz powszechniejszego zjawiska cyberprzemocy. Poruszyli również aspekty prawne przestępczości i odpowiedzialności karnej nieletnich. Nawiązali do bezpieczeństwa w domu i w szkole. Przypomnieli numery telefonów, pod które warto zadzwonić, gdy pojawi się problem oraz wskazali instytucje, służące pomocą w sytuacji zagrożenia.

Znakiem rozpoznawczym kampanii jest pomarańczowa wstążka, dlatego uczniowie takie wstążki przypięli do mundurów funkcjonariuszy.

Pani Dyrektor podziękowała Policji za interesującą prelekcję i pomoc w realizacji programu.

Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek