11 LISTOPADA to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach obchody miały szczególnie uroczysty charakter. Oddział przedszkolny i uczniowie kl. I – VIII starannie przygotowali się do świętowania. Na zajęciach lekcyjnych zdobywali i pogłębiali wiedzę nt. NIEPODLEGŁEJ. Usystematyzowaniem zdobytych informacji był montaż słowno – muzyczny  pt.: „Polsko, święte Twe imię”. Bardzo ciekawy programw wykonaniu uczniów klasy VIII pod kierunkiem nauczycieli – p. Anny Arkuszewskiej i p. Izabeli Kubiak nawiązywał do ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Akademia odbyła się 8 listopada 2019r., a rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.

Prezentowany program przybliżył obecnym burzliwe dzieje z przeszłości naszego narodu, sylwetki bohaterów, walczących o wolną Polskę. Wspólnie śpiewaliśmy pieśni które dodawały im otuchy i pozwalały przetrwać trudy walk.

Pani Dyrektor Krystyna Wilczek serdecznie podziękowała wszystkim za obecność, uwagę oraz zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Podkreśliła, że działania podjęte w naszej szkole miały na celu kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej.

Występnagrodzono gromkimi brawami.

Izabela Kubiak – nauczyciel historii