Dzielny Strażak to bohater –
Chociaż dym go szczypie w oczy,
Ryzykuje życie stale,
Z ogniem walkę musi toczyć.

Jak co roku 4 maja  Święto Floriana swoje święto obchodzą strażacy. Każdego dnia działają według zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.  Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem.

Dnia 4 maja 2021 gościliśmy  w oddziale przedszkolnym tatę jednego z naszych najmłodszych uczniów, który jest Strażakiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie- Pana Mariusza Kopczyńskiego. Spotkaliśmy się na świeżym powietrzu, zgodnie z panującym reżimem sanitarnym. Wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania p. Mariusz przybliżył dzieciom zasady postępowania w przypadku pożaru, sposoby alarmowania służb ratowniczych. Przedstawiciel straży zaprezentował naszym wychowankom mundur, specjalne ubranie i sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych. Podopieczni z wielką radością przymierzali ubiór strażaka, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Przedszkolaki miały również możliwość zobaczenia z bliska sprzętu, którego strażacy potrzebują do pracy.Na koniec dzieciaki przekazały na ręce p. Mariusza własnoręcznie zrobione laurki dla Strażaków z Okazji ich święta i odśpiewały: ,,Sto lat…”. W zamian za to zostali poczęstowani słodkimi upominkami, które z wielkim smaczkiem zjadły po śniadanku.

Wielkie podziękowania kierujemy do Rodziców dzieci za pomoc i przebrania oraz dla Pana Mariusza, który mimo natłoku zajęć i obowiązków znalazł dla nas czas, przybliżył nam pracę strażaka i tak ciekawie opowiadał, że nawet nasze największe łobuziaki słuchały z wielkim zainteresowaniem 😊 DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE !

Chcielibyśmy jeszcze raz  z okazji Waszego Święta Wszystkim Strażakom złożyć najlepsze życzenia!Życzymy Wam bezpiecznej służby , zawszeszczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Należą się Wam ogromnepodziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Wasza pracajest niezwykle ważna. Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa , możemy przecież na Wasliczyć o każdej porze dnia i nocy. Niechśw. Florian otacza Was opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Najserdeczniejsze życzenia składają: Przedszkolaki  wraz z wychow. Anną Karpińską, p. Dyrektor: Krystyną Wilczek i pracownicy szkoły.

Oddział Przedszkolny