Chińskie przysłowie mówi, że czytając nową książkę, zyskujemy nowego przyjaciela, a czytając już znaną, spotykamy się ze starym przyjacielem.

Dlatego biblioteka szkolna i SU z naszej szkoły, zachęcają serdecznie, by sięgać po książki i czytać, bo książka jest najlepszym przyjacielem.

Warto też pokazać innym, że czytamy i wziąć udział w KONKURSIE, by rozpowszechnić zalety literackich bohaterów i udowodnić, że warto znaleźć czas na czytanie książek.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ PRZYJACIEL Z KSIĄŻKI”

 1. ORGANIZATOR – Biblioteka oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach.
 2. UCZESTNICY KONKURSU – Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły i oceniany będzie w kategoriach:
 • Oddział przedszkolny;
 • Klasy 1 – 3;
 • Klasy 5 – 6;
 • Klasy 7- 8.
 1. CELE KONKURSU:
 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji;
 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień;
 • Rozpowszechnianie literatury.
 1. TERMIN nadesłania prac – do 30 kwietnia 2020.
 2. TECHNIKA – Prace mogą być wykonane dowolną techniką, na dowolnym formacie.
 3. KRYTERIA OCENY PRAC:
 • Zgodność prac z tematem;
 • Oryginalność, kreatywność wykonania prac;
 • Staranność wykonania.
 1. ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu nastąpi do 15 maja 2020r.
 2. DODATKOWE INFORMACJE:
 • Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem.
 • Prace oceni jury w składzie: nauczyciele oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie wyników konkursu oraz zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz w mediach lokalnych.
 • Nagrodzone prace zostaną wyeksponowanena WYSTAWIE wSzkole Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach, na stronie internetowej placówki i lokalnych mediów.

Przesyłając  pracę na konkurs wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłaszanego dziecka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie – dane osobowe są niezbędne dla realizacji konkursu.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Życzymy ciekawych pomysłów i czekamy na Wasze prace:

Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek