W szóstej odsłonie tegorocznego Narodowego Czytania w nazej szkole, mieliśmy przyjemność gościć ABSOLWENTÓW naszej szkoły. Razem z zaproszonymi gośćmi odkrywaliśmy piękno i aktualność nowel polskich. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Krystyna Wilczek powitaniem wszystkich obecnych i podziękowaniem szanownym absolwentom za przybycie. Podkreśliła, że akcja, w naszym głębokim przekonaniu, z powodzeniem promuje piękną polską literaturę, jest bardzo ważna i potrzebna. Polska literatura to nie tylko dzieła monumentalne, świetne powieści, wspaniałe dramaty, ale również nowele. Należypamiętać, że zajmują one w literaturze poczesne miejsce. Można nawet żartobliwie powiedzieć, że polska literatura, a już na pewno XIX-wieczna – Nowelą stoi. Nowele zawsze były utworami na wskroś polskimi, są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury.

Szkolne Narodowe Czytanie jest świetną okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwiania na piękno języka polskiego oraz doskonale promuje wybitnych pisarzy i dzieła literatury. Dlatego w naszej szkole, organizujemy tęakcję w każdym miesiącu.

Kolejne spotkanie uczniów,tym razem z absolwentami szkoły, odbyło się 27 lutego. To właśnie oni czytali społeczności szkolnej fragmenty noweli „Sawa” z cyklu: Pamiątki Soplicy autorstwa Henryka Rzewuskiego.

Wzorcowego przekazu treści, mogliśmy wysłuchać w wykonaniu PańKrystyny Wilczek – Dyrektor Szkoły, Marioli Koperskiej – pracownika naszej szkoły, Doroty Koperskiej, Magdaleny Zych i Danuty Nowackiej – pracownika Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

Mimo trudnej w odbiorze dla młodego czytelnika lektury, nasi uczniowie prezentowali wzorową postawę, uważnie słuchając fragmentów noweli i udzielanych przez nauczycieli komentarzy.

Serdecznie dziękujemy ABSOLWENTOM naszej szkoły za udział w tym przedsięwzięciu. Jak wynika z reakcji obecnych, był to bardzo mile i pozytywnie spędzony czas.

Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie w przyszłym roku szkolnym.

 

Izabela Kubiak – opiekun SU

Małgorzata Orzeszek – bibliotekarz