W naszej szkole, dzięki zaplanowanym działaniom edukacyjnym i wychowawczym, stworzono bogatą ofertę zajęć. Uczniowie mogli rozwijać swe zdolności i zainteresowania zgodnie z potrzebami i możliwościami. Efektem są sukcesy uczniów w licznych przedsięwzięciach i konkursach, a nawet najwyższe miejsca na szczeblu ogólnopolskim. Wysokie osiągnięcia świadczą o trafności doboru zajęć, metod i form pracy, wykorzystaniu różnorodnych środków i pomocy dydaktycznych, zaangażowaniu uczniów i nauczycieli. Wszystkie podejmowane działania przyczyniają się do promocji szkoły w środowisku.

Znaczące SUKCESY SZKOŁY to I m. zespołu uczniów kl. I i kl. II „Aktywne Witaminki” w etapie jesiennym  ogólnopolskiego konkursu:  „Zdrowo jem, więcej wiem!” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska podHonorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Dudy. Ten sam zespółuczniów został LAUREATEM ogólnopolskiego konkursu: „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”, a także odniósł zwycięstwo w konkursie na szczeblu krajowym: Szkolna przerwa śniadaniowa – mlecza, z warzyw, owocowa. Najmłodsi uczniowie otrzymali też maksymalny  wynik  w Ogólnopolskim Teście o Bezpieczeństwie, przeprowadzonym w ramach programu edukacyjnego: „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki temu szkoła otrzymała CERTYFIKAT. Klasy I – II mogą szczycić się również CERTYFIKATEM, uzyskanym dzięki aktywnemu uczestnictwu  w ogólnopolskim programie: „Wybieram wodę”.

Ponadto szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: LEPSZA SZKOŁA – Edycja 2018/2019  (język polski i matematyka)  i zdobyła CERTYFIKAT.

Dużym osiągnięciem jest zdobycie NAGRÓD GŁÓWNYCH i uzyskanie tytułu LAUREATA w ogólnopolskich konkursach SKO: Skarbonka Pomysłów  orazSKO w SGB, zorganizowanych przez Spółdzielczą Grupę Bankową przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Iłowie.

Uczniowie wykazali się również indywidualnie, zdobywając wysokie noty.

Jesteśmy bardzo dumni z ucznia kl. VII – Finalisty Konkursu Tematycznego: „Jan Paweł II – Papież wolności. Był to konkurs kuratoryjny.

Uczennica kl. VIII zajęła I m. w Konkursie Szkół Podstawowych Województwa Mazowieckiego nt. „Moje bezpieczne miejsce do nauki”, zorganizowanym przez CIOP PIB w Warszawie, a 3 uczniów zdobyło WYRÓŻNIENIA w w/w konkursie. Powód do dumy to także WYRÓŻNIENIE uczennicy kl. V w ogólnopolskim konkursie: Mój W-F: Zabawa, Zdrowie, Bezpieczeństwo, zorganizowanym przez w/w organizatora.

Dużą popularnością cieszyły się konkursy przygotowane przez Zarząd LOP. W tej dziedzinie prym wiedzie oddział przedszkolny. W konkursie zorganizowanym w ramach projektu ornitologicznego LOP: POZWÓLMY PTAKOM MIESZKAĆ OBOK NAS – „Mój ulubiony ptak” oraz ,,Ulubiony mieszkaniec lasu” I m. i pozostałe na podium przypadły dzieciom z oddziału przedszkolnego,uczniom z kl. I, II, V i VII.

Jesteśmy również dumni z osiągnięć na SZCZEBLU POWIATOWYM – I m. kl. IV oraz ucznia z tej klasy, a także wyróżnienia dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów kl. II w XVI Edycji Powiatowego Konkursu Zbiórki Makulatury i Puszek Aluminiowych; zwycięstwa uczennicy kl. V w konkursie powiatowym: Moja rodzinna miejscowość w legendzie, zorganizowanym przez Księgarnię Jogi w Sochaczewie.

Znaczące miejsca zajęli uczniowie naszej szkoły w powiatowych konkursach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie: Nagroda specjalna dla ucznia kl. VII w XV edycji powiatowego konkursu WYDAJĘ WŁASNĄ KSIĄŻKĘ „(…) Zaczęło się na dworcu w Sochaczewie” oraz wyróżnienie dla uczennicy kl. V; wyróżnienie dla ucznia kl. VIII w konkursie: Reklamaulubionej książki – Tę książkę warto przeczytać oraz II m. ucznia kl. VII w Konkursie fotograficznym: Kolej na czytanie.

Ponadto uczniowie zdobyli: I m.Konkursie na Ozdobę Choinkową, II m. w IV Powiatowym Konkursie Literackim „List do…”, II m. w konkursie plastycznym KRUS: „Bezpiecznie na wsi – Maszyna pracuje – dziecko obserwuje”, wyróżnienie w konkursie literackim „Świat bez przemocy”, wyróżnienie w konkursie PCPR:,,Razem mamy moc”.

W Konkursach Międzyszkolnych zajęliśmy I m.w Konkursie recytatorskim: Polska w literaturze dla dzieci; I m. w Konkursie plastycznym:„Tradycje wielkanocne w regionach Polski – pisanka wielkanocna, regionalna”. III m. i wyróżnienie w V Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na Ozdobę Wielkanocną.

 Nasza szkoła była także organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego: Warzywa iowoce na co dzień i od świętapt. „ZDROWA KOMPOZYCJA Z WARZYW I OWOCÓW”Tu również możemy się szczycić I miejscami w kategorii: oddział przedszkolny, klasy I – III, klasy IV – VIII oraz I m. ucznia klasy VII w organizowanym przez naszą szkołę Konkursie wiedzy historycznej z okazji Jubileuszu Giżyc.

Ponadto liczne miejsca na podium w gminnych i powiatowych turniejach i rozgrywkach TENISA STOŁOWEGO, dowiodły, że nawet w małej szkole, mimo braku sali gimnastycznej można odnosić sukcesy. Edukacja jest ciekawa, rozwija zainteresowania uczniów, a także kompensuje brak możliwości skorzystania z pełnej oferty rekreacyjno-sportowej.

Wielkie brawa dla uczniów i ich opiekunów za umiejętne rozwijanie pasji i zdolności, zaangażowanie w konkursach, wytrwałość i systematyczność oraz życzenia dalszych sukcesów i owocnej pracy w przyszłym roku szkolnym.

Gratulacje i Podziękowanie dla Pani Dyrektor za stałe wspieranie uczniów i nauczycieli, cenne rady i wskazówki, wszelką pomoc i  życzliwość oraz skuteczną motywację.

 

Opracowanie:Małgorzata Orzeszek