Z powodzeniem zrealizowany w bieżącym roku szkolnym program pod hasłem: „ZDROWY STYL ŻYCIA – STOP UZALEŻNIENIOM” cieszył się dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestników. Nadrzędnym celem programu była troska o prawidłowy rozwój i wychowanie młodego człowieka z dala od nałogów i używek.

Realizując zadania, mające na celu zapobieganie przed uzależnieniami, chorobami oraz przejawami przemocy, wskazywano uczniom odpowiednie normy zachowania, kształtowano w nich odpowiedzialność, wrażliwość oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, promowano zdrowy styl życia (m. in. zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną).

Najczęściej stosowane formy i sposoby realizacji założeń programu, którego realizacja trwała od marca do końca czerwca 2019r. topogadanki i rozmowy z uczniami, spotkania z pielęgniarką szkolną, pedagogiem, psychologiem, dietetykiem, tematyczne filmy, prezentacje multimedialne, przedstawienia, dyskoteka, apele i prelekcje, udział w konkursach, zawodach, kampaniach, wycieczkach, rajdach, imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe, zajęcia sportowe. Wypracowany dorobek prezentowano w postaci  gazetek ściennych, ulotek, broszur, plakatów,wystaw prac plastycznych ifotograficznych oraz literackich.

Tak bogata oferta działań to przede wszystkim zasługa Pani Dyrektor Elżbiety Kopka, która była pomysłodawcą programu i przez cały czas jego realizacji służyła cenną radą i pomocą.

Jednym z ważniejszychdziałań w trakcie realizacji był udział naszej szkoły w Rajdzie rowerowym: „Szlakiem miejsc pamięci narodowej”. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z kl. IV – VIII z Panią Dyrektor i wychowawcami, włączając się do sportowo-patriotycznej imprezy: „100 km na 100-lecie Niepodległości”.  Uczestnicy rajdu w zdrowy, sportowy sposób oddali hołd poległym za Ojczyznę, zatrzymując się przy Miejscach Pamięci Narodowej. Uczniowie poznawali też ciekawe zakątki naszego regionu podczas wycieczek krajoznawczo-turystycznychi rekreacyjno-sportowych, przeprowadzonych pod kierunkiem wychowawców. Dzieci z oddziału przedszkolnego były we Frajdalandii w Budach Iłowskich, klasy I – II poszukiwały Pomników Przyrody na terenie Giżyc, a klasy IV – VIII udały się Szlakiem Wisły do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie.

W ramach realizowanego projektu, jako jedną z alternatywnych form spędzania czasu wolnego, propagowaliśmy współpracę ze społecznością lokalną poprzez aktywny udział w obchodach Jubileuszu – 780 lat istnienia Giżyc i 580 rocznica Świątyni. Konkursy: literacki i fotograficzny– cieszyły się zainteresowaniem. Efekty zostaną zaprezentowane podczas Dożynek Powiatowych – 15 września 2019 r.

Uwieńczeniem programu był Dzień Rodziny: W zdrowym ciele, zdrowy duch, który odbył się 14 czerwca 2019r. Po pokazie sokolnika i projekcji filmu, była cenna dawka ruchu, jako ważny element dla zdrowia. Dyskoteka odbyła się przy ulubionych przebojach. Po takiej zabawie, doskonale smakowały pieczone kiełbaski i napoje chłodzące. Był też dla wszystkich zdrowy koktajl truskawkowy, przygotowany w ramach Rodzinnych warsztatów kulinarnych, zorganizowany przez uczniów klas I – II oraz dorodne owoce z miejscowych upraw.

Warto nadmienić, że przez cały czas realizacji projektu promowano zdrowy styl życia na forum szkoły w różnorodnych formach. Popularnością cieszyły się  liczne gry i zabawy ruchowe przeprowadzane podczas przerw międzylekcyjnych. Przedstawienia – Z dala od uzależnień: Wiem, co jem, wiem, co piję; Stawiam na śniadanie i zdrowe odżywianie, Forum zdrowia dla Rodziców w dużym stopniu wpłynęły na promocję projektu.

Pani Dyrektor Elżbieta Kopka, podczas uroczystego podsumowania, wręczyła nagrody i dyplomy za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej wszystkim zaangażowanym uczniom, gratulując przede wszystkim wyniesionej wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia.

Serdecznie dziękujemy Partnerom programu:

Panu Wójtowi Gminy w Iłów i Radzie Gminy w Iłowie, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowie, Bankowi Spółdzielczemu w Iłowie; Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach, Stowarzyszeniu mieszkańców parafii Giżyce: „Wszyscy Razem”, Środowiskowej Hali Sportowej, Stowarzyszeniu Ekologiczno – Kulturalnemu „ZIARNO” w Grzybowie, Pielęgniarce szkolnej, Pani Dietetyk – Projekt „Zdrowie”, OSP Giżyce.

Koordynator  programu: Małgorzata Orzeszek