Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Giżycach sfinalizowała projekt edukacyjny UKRYTE DZIEDZICTWO  – CO KRYJE POLSKA ZIEMIA? zrealizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra.” Jest to ogólnopolska kampania archeologiczna, poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych działań w społeczeństwie.

W ramach projektu przeprowadzone zostały  zajęcia tematyczne i ćwiczenia warsztatowe we wszystkich klasach. Nauczycielom zależało na tym, aby uczniowie zrozumieli i byli w stanie wyjaśnić, dlaczego badanie przeszłości jest ważne, dowiedzieli się o różnych sposobach poznawania minionych czasów, m. in.  analizie dokumentów pisanych, elementów materialnych, źródeł ustnych oraz docenili wartość naszego archeologicznego dziedzictwa.

Przewodnim tematem projektu było poznanie, czym jest archeologia i na czym polega praca archeologa oraz dlaczego i jak należy chronić polskie dziedzictwo kulturowe, ukryte pod ziemią.

Z racji prowadzonej edukacji stacjonarnej oraz zdalnej, dokonano modyfikacji projektu, w ramach której uczniowie prezentowali pamiątki rodzinne, m.in. narzędzia rolnicze, przedmioty codziennego użytku, banknoty i monety na zdjęciach. Uczniowie z dumą charakteryzowali znalezione w swoich domach skarby, w dużej mierze należące do ich przodków. Przygotowali również ich opisy, ilustracje, tzw. karty inwentaryzacyjne.  Podawali skojarzenia do wyrazu ARCHEOLOGIA,  udzielali odpowiedzi na wylosowane pytania, np.: Co to jest archeologia? Kim jest archeolog? Jaki jest cel prowadzenia wykopalisk? Co to jest zabytek archeologiczny? Jakich informacji dostarczają przedmioty odkryte przez archeologów? Kto korzysta z pracy archeologów? Do kogo należy przypadkowo odnaleziony zabytek archeologiczny?

Uczestnicy zajęć mogliodegrać rolę archeologa i poszukiwać „skarbów” ukrytych w ziemi. Ta zabawa bardzo się wszystkim podobała. Natomiast dzięki odpowiednio przygotowanym kartom pracy,rekonstruowali określone przedmioty, uzupełniali ich brakujące elementy i tworzyli wzory na zaprojektowanych graficznie naczyniach z gliny. Poznali narzędzia pracy współczesnych badaczy, tj. drony i urządzenia geodezyjne.Zapoznali się również z filmem dotyczącym archeologii, dzięki któremu zrozumieli, że archeologia bada kwestie związane z ludźmi i z cywilizacjami, natomiast badanie dinozaurów jest domeną innej dyscypliny naukowej, paleontologii. A w pierwszej części zajęć, mieli na ten temat nieco inne zdanie. Chętni uczniowie pisali list do archeologa i redagowali pytania do wywiadu.

Efektem końcowym było przygotowanie i przedstawienie przez uczniów zabytków archeologicznych i wspólne przygotowanie WYSTAWY. Z wielką radością prezentowali i oglądali zgromadzone skarby. Z dumą o nich opowiadali. Wiele z nich to cenne pamiątki rodzinne. Niektóre natomiast, udało się pozyskać dzięki życzliwości znajomych i pracowników szkoły, za co serdecznie dziękujemy.

Dzięki tej innowacji, uczniowie doszli do wniosku, że archeologia to naukowe badanie ludzkiego życia poprzez obserwację artefaktów – przedmiotów wykonanych przez człowieka, które zostały po ludziach żyjących dawno temu. Nauka ta ma różnorodne cele, od zrozumienia historii kultury, po rekonstrukcję tego, jak ludzie żyli w  przeszłości, a  także dokumentację i  wyjaśnianie zmian, zachodzących w społeczeństwach ludzkich.

Wiedzą, że archeolodzy badają historię człowieka, od powstania pierwszych narzędzi kamiennych, do czasów sprzed kilku dziesięcioleci. Doceniają również ukryte dziedzictwo polskiej ziemi.

Szkołę do projektu zgłosiła Pani Dyrektor: Krystyna Wilczek

Zajęcia przeprowadzili nauczyciele: Tomasz Kisiołek, Izabela Kubiak, Małgorzata Orzeszek