Przed nami wakacje – czas odpoczynku dla uczniów. Jednak, by zabawa na świeżym powietrzu była bezpieczna, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Dlatego z inicjatywy Pani Dyrektor Krystyny Wilczek przygotowano dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach oraz ich rodziców, prezentacje multimedialne.

Wartościowe materiały powstały dzięki współpracy z kierownikiem asp. szt. Markiem Jakubowskim oraz st. dzielnicowym asp. szt. Tomaszem Kubiak z Posterunku Policji  w Iłowie.

Należy podkreślić, że zadanie wynika również z ogólnopolskiej akcji edukacyjnej: „Dzieci uczą Rodziców”, w której nasza szkoła aktywnie uczestniczy od początku roku szkolnego. Głównym celem,było przypomnienie uczniom klas młodszych i starszych zasad bezpiecznego wypoczynku.

Epidemia korona wirusa uniemożliwiła nam zrealizowanie spotkania na żywo z funkcjonariuszami, dlatego w formie zdalnejprzekazaliśmy materiały, udzieliliśmy cennych rad i przypomnieliśmy najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Panowie policjanci zwrócili szczególną uwagę na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach w okresie wakacji. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Uczniowie mogli obejrzeć również krótkiefilmy edukacyjne,dotyczące zagrożeń związanych ze spędzaniem czasu wolnego nad wodą i w górach.

 

Policjanci życzyli wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Do życzeń dołączyła się Pani Dyrektor i Grono Pedagogiczne.

 

Szkolni koordynatorzy akcji: Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek