SZKOŁA OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY NA TEMAT: „WITAJ MAJ! 3 MAJ!”

 Samorząd Uczniowski wraz z biblioteką szkolną  zapraszają dzieci i uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na PLAKAT upamiętniający KONSTYTUCJĘ 3 MAJA

 Celem konkursu:

 • budzenie zainteresowania historią Polski;
 • propagowanie postaw patriotycznych;
 • rozszerzanie wiedzy związanej z działalnością Sejmu Czteroletniego.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej;
 • Format prac plastycznych nie powinien być mniejszy niż A4 i większy niż A3. Autorem pracy może być tylko jedna osoba;
 • Tematyka prac powinna obejmować uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz symbole narodowe;
 • Zdjęcia, a najlepiej skany prac konkursowych należy wysyłać na adresy:agra@wp.pllub inkakubiak@wp.pl do 30 kwietnia br.

Konkurs skierowany jest do uczniów w trzech kategoriach wiekowych:

 • oddział przedszkolny,
 • klasy I- V,
 • klasy VI-VIII.

Zasady oceniania prac: 

 • poprawność merytoryczna;
 • pomysłowość;
 • estetyka wykonania.

Najwyżej ocenione prace będą nagrodzone DYPLOMEM UZNANIA DYREKTORA SZKOŁY.

 Każda praca powinna zawierać z załączeniu następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora pracy;
 • Nie zapisujemy w/w danych na prac

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie: Opiekun SU, bibliotekarz szkoły