W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego Dyrekcja i nauczyciele przeprowadzają pogadanki i realizują zajęcia związane z bezpieczeństwem uczniów. Odbywają się również spotkania z przedstawicielami Policji.

W ramach edukacji, w tym kierunku, odwiedził nas 13 września 2019 r. dzielnicowy – asp. szt. Tomasz Kubiak z Posterunku Policji w Iłowie. W spotkaniu uczestniczyła cała społeczność szkolna. Tematem prelekcji była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. kiedy zauważą pożar. Przypomnieli też sobie numery alarmowe.

Dzielnicowy zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci podczas kontaktu z obcymi i omówił sposoby unikania ich. Duże zainteresowanie wzbudził mundur policjanta oraz akcesoria potrzebne mu do pracy. Ponadto uczniowie zapoznali się z obsługą sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej radiowozu.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Wykazali się dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę.

Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

Pani Dyrektor Krystyna Wilczek serdecznie podziękowała funkcjonariuszowi Policji za cenne rady i wskazówki oraz zajęcia praktyczne, a uczestnikom za uwagę.