Jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach jest wychowanie w duchu patriotyzmu i zainteresowania historią ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego regionu. Pani Dyrektor Elżbieta Kopka i nauczyciele podejmują wiele inicjatyw, by cel ten skutecznie realizować. Poprzez aktywne włączenie się społeczności szkolnej w obchody Jubileuszu Giżyc powstał cykl lekcji żywej historii.

31 sierpnia 2019r.  odbyła się prelekcja historyczna multimedialna pn. „Giżyce na przestrzeni wieków” w ramach realizowanego projektu: „Ziemia Giżycka dawniej i dziś w 780 rocznicę istnienia miejscowości”, który został dofinansowany ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego. Wykład poprowadził Kustosz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie p. Jakub Wojewoda.  Prelekcja pogłębiła wiedzę jej uczestników na temat działań wojennych na ternie gminy Iłów – okolic Giżyc, jak również o terenowych pozostałościach. Ponadto przybliżył historię największej bitwy kampanii wrześniowej 1939 r.  w 80 rocznicę Bitwy nad Bzurą. Podczas wykładu  zaprezentowano oryginalne elementy uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Wojska Polskiego walczących w bitwie nad Bzurą. Prezentacji towarzyszyła wystawa zdjęć i eksponatów odnalezionych na polu walk w okolicach powiatu sochaczewskiego.

Prelekcja  przeniosła zgromadzonych na pola ziemi giżyckiej – tereny szkoły, cmentarza oraz kościoła i pałacu, w którym obecnie mieści się Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza.
Dla uczestników uroczystości zaplanowano Grę Terenową pod hasłem: „Znam swoją miejscowość”. Celem gry było powiązanie ważnych faktów historycznych ziemi giżyckiej i jej okolic. Wzięło w niej udział ponad 60 osób, m.in.: Uczniowie, Rodzice, Absolwenci ze Szkoły Podstawowej z Giżyc wraz z Dyrekcją i Nauczycielami, Pracownikami, Wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach z Dyrekcją, Pracownikami i Wychowawcami, jak również przybyli goście – Ksiądz Proboszcz Parafii Giżyce, Wójt Gminy Iłów, Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Iłów, Radni, Sołtysi, Druhowie Straży Pożarnej w Giżycach oraz Mieszkańcy.

Uczestnicy gry trenowali swą spostrzegawczość, szybkość, sprawność w działaniu, pamięć, umiejętność współpracy w grupie, a także rozpoznawalność znaków historii.
Mieli za zadanie odnalezienia na mapie, wyznaczonej przez Kustosza  Muzeum, trzech punktów kontrolnych oraz wykonanie zadań zaznaczonych na kartkach. Każdy z punktów poświęcony był innemu zagadnieniu, związanemu z historią Walk Bitwy nad Bzurą i okolicy oraz bohaterom. Przewidziano również zadania, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Na każdym z punktów kontrolnych była zaprezentowana  postać żołnierza II Rzeczypospolitej w momencie wybuchu II wojny św. Zadanie było rozwiązywane przy pomocy młodych ludzi z Muzealnej Grupy Rekonstrukcyjnej z Sochaczewa. Dzięki temu uczestnicy gry dużo dowiedzieli się o historii Giżyc i okolic, wyposażeniu żołnierza,  działalności Poczty Polowej, zasadach postępowania z niewypałami.  Były  też dodatkowe zadania: gry i zabawy zwinnościowe oraz test pytań do wyboru,  poświęcony historii i czasom współczesnym.

Pierwszym punktem była Szkoła Podstawowa w Giżycach, drugim – Cmentarz Parafialny w Giżycach, na którym znajduje się  Cmentarz Wojskowy, poświęcony Bohaterom Września 1939 r. – Żołnierzom Armii Poznań i Pomorze.  Po dotarciu na miejsce, uczestnicy zapalili uroczyście znicz na mogiłach poległych żołnierzy. Punktem końcowym gry terenowej  był  Kościół parafialny w Giżycach.

Dzięki zajęciom w terenie z mapą i kompasem, uczestnicy poznali ślady, miejsca najważniejszej bitwy stoczonej przez żołnierzy Armii Poznań i Pomorze na terenie ziemi giżyckiej i powiatu sochaczewskiego, nauczyli się wyznaczać azymut. Wszystkie zespoły znakomicie poradziły sobie z zadaniami. Zwycięzcy gry terenowej otrzymają nagrody, które będą wręczone na uroczystym podsumowaniu Projektu: „Ziemia Giżycka dawniej i dziś w 780 rocznicę istnienia miejscowości” w dniu 15 września 2019r. w trakcie obchodów Dożynek Powiatowych w Giżycach.

Po Grze Terenowej odbyła się rekonstrukcja Szpitala Wojskowego pod nazwą
„Lekarz Wojskowy” w pałacu  w Giżycach.  Młodzi uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę sanitariuszy i nauczyć bandażowania postrzelonego partyzanta. Pokazy wzbogaciła prelekcja p. Wandy Dragan na temat Szpitala Polowego, działającego na terenie pałacu na podstawie napisanej przez nią książki  pt. „Iłowskie drogi do niepodległości”.

Po zakończeniu zajęć terenowych, uczestnicy udali się do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżycach,  gdzie czekała na nich gorąca grochówka, kiełbaska z grilla i owoce.
Poczęstunek przygotowali Rodzice ze środków  Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach oraz środków pozyskanych z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu: „Gra terenowa – Śladami historii”. Kadra Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach zafundowała owoce i ciasto, a mieszkańcy i nauczyciele przynieśli własne wypieli i jabłka. W przygotowaniach poczęstunku aktywnie uczestniczyli Druhowie Ochotniczej Staży Pożarnej w Giżycach na czele z Prezesem.

Po posiłku odbył się na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w Giżycach popołudniowy blok programowy – Zajęcia z regulaminów i musztry z udziałem Muzealnej Grupy Rekonstrukcyjnej w Sochaczewie.

Wójt Gminy Iłów – Jan Paweł Kraśniewski  podziękował uczestnikom i organizatorom za wspaniałą zabawę z wymarzoną lekcją historii.

Dzięki okazanemu wsparciu, udało się stworzyć niezapomnianą imprezę, którą  mieszkańcy Giżyc i okolic oraz przybyli goście długo będą wspominać. Uczestnicy tego  wydarzenia  mieli szansę na integrację międzypokoleniową, która jest bardzo ważna w małych, gminnych społecznościach. Ta żywa lekcja historii sprawiła,   że młodzi ludzie  w łatwy i skuteczny sposób poznali wydarzenia sprzed lat oraz losy przodków walczących o wolną Polskę.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować  Wszystkim za wszelką pomoc, wysiłek, trud, serce i zaangażowanie w organizację i czuwanie nad sprawnym przebiegiem imprezy.

Społeczny Komitet Organizacyjny