Z wielką radością,społeczność ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycachwłączyła się do świętowania Dnia Polskiej Niezapominajki, obchodzonego 15 maja.

W przeddzień obchodów, uczniowiezapoznali się z historią święta, ciekawostkami o niezapominajkach oraz pakietem edukacyjnym z EKO-kalendarza z niezapominajką w roli głównej. Przygotowali tematyczne karty z wyjątkową sentencją, które wręczali nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, życząc miłego dnia. Wykonali również niezapominajkowe liściki, z zapisem kilku wartościowych słów i zabrali do domu, by zrobić niespodziankę rodzinie. Kilka wizytówek z niezapominajką, włożyli do książek przyrodniczych w bibliotece szkolnej. Zachęcamy do wypożyczania lektur, a dowiemy się, kogo uszczęśliwią miłe słowa.

Podczas zajęć czytelniczych, najmłodsi uczniowie wysłuchali bajki pt. „Pamiętliwa niezapominajka” i  wiersza M. Konopnickiej „Niezapominajki.” Poznali też legendę, związaną z tą wyjątkową rośliną. Sprawdzili, czy w otoczeniu szkoły rosną niezapominajki. Niestety, nie udało się ich znaleźć i stwierdzili, że posadzą je na szkolnych rabatach, by cieszyły oko i przypominały o ochronie przyrody.

Warto podkreślić, że zadanie, polegające na sfotografowaniu podczas sobotniego spaceru niezapominajek, zaowocowało pięknymi zdjęciami. Tropiciele przyrody bez problemu dotarli do miejsc ich występowania. Jak wynika z relacji uczestników, najwięcej roślin rosłona łąkach, torfowiskach, nad brzegami strumieni, w ogrodachi kwietnikach.Dalsza praca polegała na wykorzystaniu umiejętności w zakresie grafiki komputerowej. Na zdjęciu w formie elektronicznej, uczniowie zapisywali ważne słowa i dzięki temu powstały autorskie,niezapominajkowe pocztówki. Najciekawsze zamieszczone zostały w galerii zdjęć.

Pamiętaliśmy również o dekoracji korytarza, wyeksponowaniu przygotowanych prac plastycznych oraz prezentacji multimedialnej: „Święto Polskiej Niezapominajki”, którą przygotował Samorząd Uczniowski wspólnie ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

 Nauczycielki: Izabela Kubiak, Małgorzata Orzeszek i Andżelika Wróblewska, organizując Święto Polskiej Niezapominajki, starały się nie tylko rozbudzać w uczniach miłość i szacunek do otaczającej przyrody, ale także kształtować pozytywne uczucia oraz postawy przyjaźni i serdeczności.W tym wyjątkowym dniu, dużo czasu poświęcono na obserwację i rozmowy o otaczającej nas przyrodzie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej piękno i poszanowanie.

 

Bardzo się cieszę, że społeczność szkolna tak licznie i aktywnie przyczyniła się do uczczenia tego uniwersalnego w swym przesłaniu święta. Gratuluję realizacji ciekawych pomysłów. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w propagowanie działań na rzecz przyrody oraz pozytywnych uczuć i proekologicznych postaw.

 

Krystyna Wilczek – dyrektor szkoły