,,Uczmy miłości do przyrody, uczmy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je, a jednocześnie przestrzegajmy dzieci, by tego piękna nie niszczyły” – H. Zdzitowiecka. 

 Naczelnym zadaniem współczesnego świata powinno być rozbudzanie w ludziach wrażliwości na otaczającą nas naturę, która zachwyca swoim pięknem: zapachem łąk, traw, kwiatów, szumem lasu, potęgą gór, mórz i oceanów. Jeśli jednak nie uświadomimy sobie, w jak dużym stopniu człowiek ingeruje w ten świat, naruszając przy tym jego naturalność, nie wyzwolimy w ludziach odpowiedzialności i troski o jego dobro, to wkrótce może okazać się, że przyszłe pokolenia nie dostrzegą już tego piękna. Ziemia jest miejscem egzystencji wszystkich ludzi i to od nas zależeć będzie, czy przekażemy ją następnym pokoleniom.

Istotną cechą wieku przedszkolnego jest żywe zainteresowanie otoczeniem, należy więc rozszerzać świadomość ekologiczną wśród dzieci, uczyć życia w zgodzie z przyrodą i mądrego korzystania z jej bogactw. Toteż edukacja ekologiczna prowadzona już w przedszkolu, powinna być jedną z podstawowych dziedzin kształcenia. Wtedy z pewnością ukształtujemy w dzieciach odpowiedni stosunek do środowiska i jego ochrony. Świat dookoła nas bardzo się zmienia. Coraz mniej jest uroczych miejsc i zielonych placów nie dotkniętych niszczycielską działalnością człowieka. Żeby chronić przyrodę trzeba nie tylko o tym mówić, ale zacząć też i działać. Aby zmienić nastawienie człowieka do środowiska trzeba zacząć już od najmłodszych dzieci. Bowiem prawdziwe jest ludowe porzekadło: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.” 

Dzień  Ziemi  to w Oddziale Przedszkolnym  coroczna akcja, której celem jest promocja ekologii nie tylko wśród najmłodszych, ale także wśród rodziców, dlatego też  dnia  22 kwietnia rodzice dostarczyli nam nasionka do posiania na terenie szkoły oraz Eko-zabawki, które pomogli wykonać swoim pociechom w domu, w myśl zasady- NIE WYRZUCAJ- WYKORZYSTAJ.   Dzieci  złożyły przyrzeczenie, w którym zobowiązały się szanować środowisko naturalne i te wartości, które należy przekazywać innym. Następnie odbył się ,,Pochód zielonych”, który był apelem najmłodszych o przyszłość naszej Planety. Dzieci skandując hasła ekologiczne przeszły po dziedzińcu szkolnym, podlewały kwiaty, pieliły grządki. Odbył się także ekologiczny koncert w wykonaniu przedszkolaków. Wszyscy tego dnia przyszli ubrani w kolorach kuli ziemskiej: niebieskich, zielonych. Dzieciaki wiedzą już jak dbać o nasze środowisko, nie tylko w Dzień Ziemi, ale przez cały rok szkolny zbieramy plastikowe nakrętki, by pomagać innych, dokarmiamy ptaki zimą, pomagamy porządkować teren szkolny, oszczędzamy energię, segregujemy odpady itp. Wszyscy otrzymali dyplomy i odznaki Przyjaciela Ziemi. Wychowawczyni A. Karpińska przygotowała dla dzieci także ekologiczny quiz, który dzieci rozwiązały śpiewająco. Na koniec odczytała dzieciom list od Naszej Planety, w którym Ziemia bardzo dziękuję i jest straszne dumna z naszych dzielnych Przedszkolaków.

Wyrażamy nadzieję, że ta akcja na długo pozostanie w pamięci uczestników, a w konsekwencji rozbudzi ciekawość światem a także uzmysłowi nam wszystkim,  że każdy człowiek jest zależny od jednej i tej samej Ziemi, dlatego musimy o nią dbać niezależnie od tego kim jesteśmy, ile mamy lat, jak i gdzie żyjemy!!!  

 

Anna Karpińska