Szkoła nasza włączyła się aktywnie do obchodów Światowego Dnia Wody. W tym roku przebiegał on pod hasłem: „Docenianie wody”  i miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów otaczającym ich światem, rozbudzenie  poczucia odpowiedzialności za istniejące, niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin.

Święto, przypadające na 22 marca poprzedziły w naszej szkole liczne działania, które odbyły się kilka dni wcześniej, po to, by uczniowie w tym ważnym dniu, mogli zaprezentować swój dorobek i zdobytą wiedzę.

W bogatej ofercie edukacyjnej przewidziano:doświadczenia, obserwacje, pogadanki, zabawy dramowe. Dodatkowym źródłem informacji były filmy i materiały tekstowe. Dzięki nim udało się poznać właściwości wody, jej znaczenie, obieg w przyrodzie, przyczyny zanieczyszczenia, a także oczyszczanie i ochronę wód. Natomiast prezentacja multimedialna: Woda pitna na świecie, w której znalazły się m. in. zdjęcia ludzi, cierpiących z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej, uświadomiła uczestnikom zajęć, że woda to wielki skarb i należy ją szanować. W bibliotece szkolnej wyeksponowano cytat: „Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu. Nie można Ciebie opisać. Pije się Ciebie, nie znając Ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: Jesteś samym życiem (…). Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na ziemi” – Antoine de Saint-Exupéry.

 Cennym dorobkiem obchodów jest wypracowana przez SU i LOPulotka:Woda – Źródło życia i zdrowia, hasła na temat oszczędzania wody oraz prace plastyczne. Aktywnie działał tzw. Wodny Patrol, który sprawdzał krany i ostrzegałw zabawie dramowej: STOP kapiącym kranom! Dużo radości przyniosły uczniom scenki tematyczne przygotowane z okazji Dnia Oszczędzania Wody: Co mówi WODA w kranie? Co mówi WODA w rzece? Co mówi WODA pitna w butelce?  Natomiast Światowy Kongres EKO-Nawyki 2021r. pozwolił uczniom wypowiedzieć się na temat problemów w dostępie do wody pitnej w wielu miejscach na świecie i ustalić SPOSOBY OSZCZĘDZANIA WODY. Najczęściej powtarzające się propozycje to: Wykorzystanie deszczówki do podlewania; Kąpiel pod prysznicem, zamiast w wannie; Uruchamianie pralki i zmywarki po uzupełnieniu do pełna; Wykorzystanie wody w kubeczku do mycia zębów; Naprawa cieknących kranów.

Dzięki tej akcji, na pewno wszyscy będą zwracać większą uwagę, by racjonalnie korzystać z zasobów wodnych na co dzień.

Dziękujemyserdecznieza zaangażowanieUczniomoraz Pani Dyrektor Krystynie Wilczek, która wspierała nasze działania i motywowała, podkreślającszczególną rolę podjętej inicjatywy wkształtowaniu właściwych postaw i nawyków ekologicznych.

 Realizatorzy: Izabela Kubiak – opiekun SU i Małgorzata Orzeszek – opiekun LOP