Wszyscy chętni uczniowie z kl. 4 – 8 systematycznie przygotowują się do udziału w tegorocznej XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Od stycznia rozwiązują zestawy zadań przygotowane przez Szkolnego Koordynatora Konkursu.

Konkurs odbędzie się w czwartek 22 kwietnia 2021 roku o godzinie  9:00 

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili jego rozpoczęcia 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych pozostałych kategorii otrzymuje  na starcie 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data wydarzenia oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursowych zmagań. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą tej inicjatywy, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej społeczności matematycznej do aktywności w charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, tzw. „Dzień Kangura”, stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki nie ograniczającym się wyłącznie do samego tylko konkursu. To również wymarzona wprost okazja do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej:

www.kangur-mat.pl głównego organizatora konkursu oraz na stronie stowarzyszenia www.liczman.pl w zakładce „Kangur Matematyczny”.

Uwaga!: Proszę o dokładne zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie (m.in. §7, §18, §20, §21) Głównego Organizatora Konkursu oraz z Instrukcją organizacji i przebiegu Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” Regionalnego Organizatora Konkursu.

Zapraszam już dziś do miłej zabawy z matematyką i życzę wielu miłych doświadczeń w dążeniu do zwycięstwa logiki, rozumowania i wyobraźni matematycznej!
Szkolny Koordynator Konkursu – Beata Drozdowska