Z wielkąradością przyjęliśmy informację o wygranej w konkursie ogólnopolskim, zrealizowanym w ramach programu edukacyjnego: „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków.” Laureatami zostali uczniowie klasy II i klasy III z naszej szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 stycznia 2021r. Było więc wspaniałym, prezentem na zakończenie I półrocza. Pamiątkowe dyplomy, maskotki Fajniaków, książki o tematyce ekologicznej i ołówki z nasionami roślin do wysiania, wręczyła zwycięzcom pani dyrektor Krystyna Wilczek, która zgłosiła naszą szkołę do udziału w projekcie.

Podczas podsumowania, pani dyrektor podkreśliła, że troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna. Rozmawiałarównież z uczniami o pracach, które wykonali, ich wrażeniach, najciekawszych zadaniem dzieci zajęciach.Uczniowiewypowiadali się na temat przeprowadzonycheksperymentów i zrealizowanych zadań. Z ich relacji wynika, że program był interesujący i zainspirował wszystkich do wspólnego działania na rzecz naszej planety. Chętnie brali udział we wszystkich proponowanych aktywnościach.

Bardzo się cieszymy, że jury na szczeblu ogólnopolskim doceniło efekty naszej pracy. A wiemy, że przy wyborze zwycięskich prac zwracało uwagę na: kreatywność, zaangażowanie dzieci, zgodność pracy konkursowej z tematyką i celem konkursu, czyli propagowanie postaw proekologicznych i wrażliwości ekologicznej. Oceniane było również wyjątkowo innowacyjne podejście ujęte w opisie nauczyciela.

 

Gratuluję uczniom i dziękuję koordynatorom – Izabeli Kubiak i Małgorzacie Orzeszek za realizację projektu, innowacyjność i umiejętne pokierowanie pracą uczniów.

 

Krystyna Wilczek – dyrektor szkoły