Nasza szkoła po raz drugi uczestniczyław kampanii:19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. W tym roku szkolnym kampania odbyła się pod Honorowym Patronatem Posterunku Policji w Iłowie.

Nauczyciele realizowali we wszystkich klasach przez 19 dni różnorodne działania, mające na celu uwrażliwienie uczniów na krzywdę drugiego człowieka, a tym samym zaniechanie stosowania przez nich agresji i przemocy. Koordynatorzy kampanii uczestniczyli w szkoleniu online – V Konferencja Dobrych Praktyk.

Na początku listopada rozpoczęliśmy akcję informacyjną, a następnie działania wg opracowanego harmonogramu.Udostępniliśmy atrakcyjną ofertę programową. W konkursie literackim pod hasłem: „Stop Przemocy”, uczniowie zmierzyli się z próbą pisania tekstów literackich w formie fraszek, haseł i wierszy, związanych tematycznie ze zjawiskiem zapobiegania przemocy. Najwyżej ocenione zostało hasło:

„Nie rób przykrości innej osobie,

Niech się cudownie czuje przy Tobie!”

 Dużym zainteresowaniem cieszył konkurs fotograficzny:„Upamiętnij POMARAŃCZOWY DZIEŃ na fotografii”.Uczniowie uruchomili swą wyobraźnię i zaprezentowali się na zdjęciach w ciekawych aranżacjach z kolorem pomarańczowym w roli głównej. Wykonali również ciekawe plakaty i prace plastycznept: „Mój świat bez przemocy”, wykorzystując m. in. technikę komputerową.

 Wychowawcy w poszczególnych klasach przeprowadzili zajęcia onlinew oparciu o scenariusze: „Różne rodzaje przemocy”. Uczniowie rozmawiali o problemie przemocy szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jej przyczynach, następstwach, sposobach zapobiegania. Przeprowadzono cykl zajęć i pogadanek na temat: „Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania”, „Stalking, hejting, cyberprzemoc”, „Dobry kolega”, „Uwaga! Niebezpieczeństwo!”, „Rozwiązywanie konfliktów to sztuka”, „Jak dochodzi do przemocy”.Szczegółowo analizowali bajkę „O Ciepłym i Puchatym” z książki D. Żuczkowskiej pt. „Dialog zamiast kar” oraz wybrane sentencje z lektur, rozwiązywali quizy, zagadki, krzyżówki. Uczniowie klasy VII przypomnieli sobie, czym jest „Konwencja o Prawach Dziecka” oraz podstawowe prawa dziecka określone w Konwencji o Prawach Dziecka.  Uczeń Sebastian Wosiński opracował „Prawa Nastolatka”, natomiast uczennica Natalia Drabińska wykonała plakat promujący akcję:„Nie krzywdź, nie krzycz”. W przygotowanie wielu materiałów promocyjnych i edukacyjnych z własnej inicjatywy zaangażowało się Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń”.

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Iłowie przygotowali dla uczniów oraz rodziców prezentację multimedialną, zawierającą cenne informacje, dotyczące bezpieczeństwa w sieci, zjawiska przemocy wśród nieletnich, ważne adresy, telefony i wskazówki, pomocne w przypadku zetknięcia się z problemem przemocy, w tym ceberprzemocy.

Podsumowaniem akcji był „Pomarańczowy Dzień.” Uczniowie, rodzice, nauczyciele,wirtualnie przesyłali sobie „Pomarańczową Wstążkę”, jako symbol walki z przemocą. Wszyscy mają świadomość, że pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. A prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć. Dlatego pomarańczowe barwy pojawiły się w pracach plastycznych, plakatach informujących o akcji, ulotkach, zdjęciach i dyplomach przyznanym zwycięzcom konkursów.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Kacper Kamiński, Kuba Kamiński, Kuba Konopka, Filip Konopka, Eryk Pszenicki, Krystian Dudkiewicz, Natan Krawczyk, Natalia Drabińska, Sebastian Wosiński, Magdalena Cieślak.

Bardzo się cieszymy, że tak dużo osób zaangażowało się w różnorodne działania podczas kampanii. Dziękujemy za zainteresowanie tematem, kształtowanie świadomych postaw wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu.

Uczniom gratulujemy bogatego dorobku i ciekawych autorskich prac.

 

Krystyna Wilczek – dyrektor szkoły,

Izabela Kubiak, Małgorzata Orzeszek – koordynatorzy kampanii