Od 16 listopada odpowiedzi na pytanie: Jak być dobrym i uczciwym człowiekiem? – próbowały udzielić Przedszkolaki.

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji  (ang. International Day of Tolerance) – święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Natomiast 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu (prawników z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowanie dziecka, a 21 listopada Światowy Dzień Życzliwości  Pozdrowień.  Całe 5 dni (od 16 do 20 listopada) przedszkolaki  przeznaczyły na szczególne zaakcentowanie tolerancji oraz życzliwości pod hasłem „Inny nie znaczy gorszy”. Każdy dzień rozpoczynał się od zabawy „Iskierka przyjaźni”.   Przedszkolaki rozmawiały na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw oraz uczuć. Były to dni, w których dzieci przypomniały sobie również zasady kodeksu przedszkolaka po to, aby kształtować właściwe postawy w grupie. Promocja tolerancji, życzliwości oraz poznanie praw jak i obowiązków miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych. Wychowawczyni Anna Karpińska przeprowadziła cykl zajęć, których podsumowaniem był plakat przygotowany przez dzieciaki oraz ,,Jesienne Drzewko Życzliwości i Pozdrowień”. Liście drzewa wykonane zostały z własnoręcznie zrobionych puzzli na których wychowawczyni zapisała pomysły dzieci, na to jak być tolerancyjnym, miłym, przyjaznym oraz życzliwym. Na drzewku dzieciaczki przypinały również ,,Sowy- Mądre Głowy”, na których zostały zapisane ich marzenia, te najskrytsze. Dzieciaki próbowały wyjaśnić co w ogóle oznacza dla nich termin TOLERANCJA. Zastanawiały się i podawały swoje pomysły, na to jak być dobrym i życzliwym człowiekiem. Odpowiadały na pytania co oznacza szanować odmienność innych. Obejrzały film edukacyjny dla dzieci o Prawach Dziecka oraz uczyły się piosenki: Inni, a jednak podobni. Znają już swoje prawa, ale pamiętają również o tym, że oprócz praw mają też obowiązki.  Obecnie efekt pracy małych uczniów można podziwiać na korytarzu szkoły w postaci dwóch gazetek tematycznych oraz w sali przedszkolnej. Natomiast na kostce przed szkołą 16 listopada dzieci kolorowymi kredami rysowały serduszka z okazji Święta Tolerancji, które przypominały, jak ważny jest szacunek w stosunku do drugiego człowieka. Nie zabrakło również zabaw integrujących i zabaw dydaktycznych mających na celu uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest inny i należy to szanować.  Podczas bajko terapii dzieci słuchały różnorodnych bajek i baśni między innymi baśni H. C. Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”.  Dni te były dla dzieci bardzo ważną i pouczającą lekcją zachowania prospołecznego.

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie.

Anna Karpińska