,,Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno! Każde dziecko dziś woła, To polski dom, Polska szkoła.”

11 listopada to szczególny dzień dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy waleczność i męstwo tych, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość i wróciła na mapę Europy. Data ta i jej szczególne znaczenie znana jest nie tylko dorosłym. Przedszkolaki  wiedzą jakim bohaterstwem wykazali się nasi przodkowie, walcząc o wolność naszego kraju.

W tygodniu poprzedzającym Święto Niepodległości w oddziale przedszkolnym odbywały się zajęcia o tematyce patriotycznej. Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci do poszanowania własnego kraju oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Dzieci wykonały godła Polski oraz kotyliony i odznaki ..Polak Mały”, ,,Polka Mała”. Podczas zajęć towarzyszyły im patriotyczne pieśni, wiersze, uczyły się ,,Katechizmu Polskiego Dziecka” W. Bełzy. Przedszkolaki nie tyko zdobyły podstawowe informacje na temat Polski i symboli narodowych, ale sumiennie przygotowywały się do odśpiewania hymnu narodowego, by włączyć się w akcję MEN – #SzkołaDoHymnu.

W odpowiedzi na apel Ministra Edukacji Narodowej we wtorek 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 wszystkie małe Zuchy wraz z wychowawczynią Anną Karpińską wspólnie zaśpiewały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu dzieci poznały także uroczą piosenkę pt.:  ZoZi- Co to jest niepodległość. Na koniec otrzymały Dyplomy ,,Małego Patrioty”.

Anna Karpińska