„BohaterON – włącz historię” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego, poprzez wysyłanie Im symbolicznych kartek z życzeniami. Projekt, w któregorealizacjęwłączyła się również nasza szkoła, ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Organizatorami akcji są Fundacje Sensoria i Rosa, partnerem merytorycznym Instytut Pamięci Narodowej, a cała kampania została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przez miesiąc, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach, przygotowywali kartkiz życzeniami dla Powstańców. Przeprowadzone zajęcia w oparciu o ciekawe pomoce dydaktyczne, pozwoliły wprowadzić uczniów w tematykę powstania warszawskiego i losy Powstańców. Dzięki dostępnym materiałom, mogli zgłębić historie adresatów swoich kartek,dotrzeć do relacji z historycznych wydarzeń, żyjących wciąż naocznych świadków, a przede wszystkim poznać przesłanie, jakie walczący Powstańcy, chcieli pozostawić młodym Polakom.

Dzieci z oddziałuprzedszkolnego i klas II-III rysowały godło Polski, zastanawiały się, kim jest bohater i jakie cechy powinien posiadać, wskazywały przedmioty potrzebne Powstańcom podczas walki. Przygotowały też pocztówki dla żyjących Powstańców Warszawskich i redagowały życzenia, z podziękowaniem za ofiarną walkę w obronie stolicy. Uczniowie klas IV-VI wskazywali cechy bohatera oraz osoby, które ich zdaniem na to miano zasługują. Zastanawiali się, czemu służyło nadawanie pseudonimów w czasie wojny. Natomiast uczniowie klasVII – VIIIwzbogacili i usystematyzowali swą wiedzę o powstaniu warszawskimi losach jego uczestników. Podczas lekcji historii dowiedzieli się o działaniach tzw. małego sabotażu oraz roli służby sanitariuszek i łączniczek.

2 października 2020r. – w 76 rocznicę zakończenia powstania warszawskiego, odbył się montaż słowno – muzyczny, poświęcony tematyce powstańczej. Do określonego słowem, dźwiękiem i obrazem scenariusza, młodzież zaprezentowała tematyczne scenki zaczerpnięte z „Pamiętników Powstańców”.  Wiersze, śpiewane pieśni oraz pokaz multimedialny wprowadziły obecnych w zadumę, refleksję i wspomnienia. Spotkanie uzupełnione było WYSTAWĄ, przedstawiającą na 15 planszach historię wybuchu, przebieg i konsekwencjepowstania warszawskiego. Uczniowie poznali także biogramy żyjących Powstańców i ich wspomnienia z obrony stolicy i walki z okupantem.

Akcja zakończyła się przygotowaniem pocztówek do żyjących Powstańców Warszawskich, w których uczniowie wyrazili swój hołd bohaterom, podziękowali i podkreślili, że dzięki Nim mogą żyć, rozwijać się, rosnąć, uczyć się języka ojczystego i religii, bawić się w wolnej Polsce. Pocztówki, zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.

Pani Dyrektor szkoły podkreśliła, że udział w kampanii „BohaterON – włącz historię” dał szansę na nawiązanie dialogu pokoleń, pozwolił wyrazić wdzięczność, szacunek i pamięć – wartości, o których wobec walczących o wolną Polskę, nigdy nie powinniśmy zapomnieć.

 

Za zaangażowanie i udział w żywej lekcji historii dziękują serdecznie:

Dyrektor szkoły – Krystyna Wilczek,

koordynatorzy projektu – Izabela Kubiak iMałgorzata Orzeszek