Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Jak wynika z komunikatu MEN, uczniowie szkół podstawowych tj. kl. IV – VIII, będą mieli lekcje na odległość tzw. zdalne nauczanie.
Dzień 26.10.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu nie będzie zajęć stacjonarnych i zajęć zdalnych. Od 27.10.2020 r. rozpoczynamy zdalne nauczanie. 

Proszę śledzić swoje skrzynki poczty e-mail i kontakty zgodnie z poleceniami nauczycieli uczących w danej klasie.
1) oddziały przedszkolne i klasy I-III będą miały zajęcia edukacyjne w trybie stacjonarnym wg dotychczasowego planu zajęć.
2) klasy IV-VIII będą miały zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym wg dotychczasowego planu zajęć.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Od 27 października 2020 r. w kl. IV, VI, VII, VIII wprowadzamy zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W związku z tym Szkoła określiła zasady prowadzenia zdalnych zajęć dydaktycznych:

  • nauczyciele realizują podstawę programową;
  • prowadzą zajęcie dydaktyczne w sposób zdalny według planu lekcji aktualizowanego na bieżąco;
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się przy wykorzystaniu technik komputerowych (wprowadzamy zajęcia dydaktyczne przy wykorzystaniu usługi internetowej Microsoft Teams)
  • w celu uzyskania informacji o postępach uczniów w nauce Rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą klasy, za pomocą e-mail lub w innej ustalonej formie (czwartek godz. 14:00 – 15:00 );
  • w przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości pracy zdalnej przy użyciu w/w narzędzi proszę o poinformowanie wychowawcy klasy lub sekretariatu Szkoły, telefonicznie 024 277-49-04 lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolapodstawowagizyce@wp.pl
  • Nauczanie zdalne realizowane będzie z rozwagą i zachowaniem zasad bhp, dlatego skracamy lekcje do 30 minut;
  • Proszę śledzić swoje e-mail i kontakty zgodnie z poleceniami nauczycieli uczących w danej klasie. Dziękujemy za zrozumienie tej trudnej sytuacji. Prosimy o współpracę ze Szkołą tak, aby nauczanie zdalne przyniosło oczekiwane efekty.

Dyrektor Szkoły: p.o. dyr. Wilczek Krystyna