Bitwa nad Bzurą była jedną z największych bitew obronnych wojska polskiego z hitlerowskim najeźdźcą. Uczestniczyły w niej dwie armie polskie: Armia „Poznań”  pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby i Armia „Pomorze” pod dowództwem generała Władysława Bortnowskiego.

Obchody upamiętnienia 81 Rocznicy Walk nad BzurąSzkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach otworzyła Pani Dyrektor Krystyna Wilczek. Podczas swego wystąpienia podkreśliłaogromne znaczenie kształtowania postaw patriotycznych od najmłodszych lat.

Uroczysty apel poświęcony pamięci poległych w obronie Ojczyzny dostarczył obecnym cennej wiedzy o niezapomnianych dniach września. Uczniowie klasy VII przedstawili rys historyczny walk, jakie toczyły się nad Bzurą oraz przybliżyli tragiczne losy miejscowej ludności podczas okupacji niemieckiej.

Kolejnym punktem obchodów było przejście uczniów wraz z wychowawcami klasi nauczycielami na pobliski cmentarz, gdzie minutą ciszy oddali hołd żołnierzom września oraz zapalilisymboliczne znicze. Światełka zapłonęły również przy obelisku umiejscowionym na szkolnym terenie. Wszyscy też mogli podziwiać wystawę, która przybliżyła sylwetki dowódców – gen. T. Kutrzeby i gen. W. Bortnowskiego oraz pogłębić wiedzę dzięki literaturze udostępnionej przez bibliotekę szkolną i prelekcje przeprowadzone przez wychowawców poszczególnych klas..

Ta wartościowa lekcja żywej historii w dniach 11 – 18 września 2020r. dostarczyła cennych wiadomości i rozbudziła wśród uczniów zainteresowanie historią własnegoregionu.

 

Realizację programu koordynowały: Pani Dyrektor Krystyna Wilczek,

Izabela Kubiak – nauczyciel historii, Małgorzata Orzeszek – bibliotekarz