W tym roku, lekturą dziewiątej odsłony prezydenckiej akcji wspólnego czytania była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

To wybitne dzieło polskiego romantyzmu zostało ukończone w grudniu 1834 roku, a wydane pięć lat później w Paryżu. Dramat powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów.

Szkoła nasza po raz kolejny przyłączyła się do dziewiątej odsłony akcji Narodowego Czytania. Uroczystość odbyła się 14 września 2020r.

W I części spotkaliśmy się wszyscy na korytarzu szkolnym. Pani Dyrektor Krystyna Wilczek powitała obecnych i zapoznała z celami spotkania. Następnie odczytała List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

„Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy” – napisał Prezydentw liście, zachęcającym do współtworzenia akcji.

W tym roku, zgodnie z rekomendacją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydarzenie było realizowane w sposób bezpieczny i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dlatego II część akcji czytelniczej odbyła się w plenerze.

SCENA 3 – akt I„Chata wdowy” w wykonaniu:PaniDyrektor Krystyny Wilczek, p. Anny Arkuszewskiej – nauczycielki jęz. polskiego, p.Marioli Koperskiej- pracownika szkoły oraz uczniów -Sebastiana Wosińskiego, Bartłomieja Toneckiego i Kacpra Toneckiegozainteresowała słuchaczy.W atmosferę dramatu wprowadziła wszystkich przygotowana sceneria i wystawa poświęcona wydarzeniu. Na zakończenie udostępniliśmy okolicznościową pieczęć. Każdy mógł otrzymać pamiątkowy stempel naprzyniesionymegzemplarzu „Balladyny.”

Pani Dyrektor podziękowałauczestnikom i organizatorom za zaangażowanie w akcję. Kolejne wydarzenie czytelnicze w październiku.Serdecznie na nie zapraszamy.

 

Organizatorzy: Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek