SPOTKANIE Z POLICJĄ 

Każdy chceczuć się bezpiecznie, dlatego ogromnie ważne dla nas jest poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów i edukacja w tym zakresie.

Uczniowie SzkołyPodstawowej im. Wojska Polskiegow Giżycach mieli okazję spotkać się 10 września 2020r.z przedstawicielem Policji, by poznać lub przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia na temat bezpieczeństwa. Niektórzy dopiero zaczęli swą przygodę ze szkołą, inni wrócili do niej po wakacjach. Jedni docierają na lekcje razem z rodzicami, drudzy przychodzą do szkoły sami lub dojeżdżają rowerami. Jednak w każdej sytuacji znajomość zasad ruchu drogowego jest konieczna.

Pani Dyrektor Krystyna Wilczek powitała Społeczność szkoły oraz sierż. Kamilę Wiśniewską z Posterunku Policji w Iłowie. Dyrektor podkreśliła, iż jesteśmy szkołą, do której uczęszczają również najmłodsze dzieci, dlatego bardzo zależy nam, żeby wszystkie bezpiecznie do niej trafiały i również bezpiecznie docierały po lekcjach do domu.

Funkcjonariuszez Posterunku Policji w Iłowie, dbając o bezpieczeństwo uczniów,od początku roku szkolnego rozmawiają z nimi na temat prawidłowego przekraczania jezdni, poruszania się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza.

Pani sierż. Kamila Wiśniewskaprzeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni. Zwróciła uwagę na ważność noszenia elementów odblaskowych na odzieży czy plecakach, zwłaszcza po zmroku. Podkreśliła, że piesi, widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, stają się bardziej bezpieczni.

Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne. Wydaje się, że uczniowie SP w Giżycach dobrze znają już zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Wykazali się doskonałą znajomością omawianej tematyki.

Trzeba się zatrzymać przed przejściem, spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo i jeszcze raz w lewo, a jeśli drogą nic nie jedzie, to można wtedy przejść na drugą stronę – wyjaśniłm. in.Karol Wosiński z klasy IV.

Najbardziej aktywni uczniowie, obdarowani zostali w nagrodę maskotkami policyjnymi oraz odblaskami. Był też czas na zadawanie pytań i poruszenie tematykibezpieczeństwa w wielu innych aspektach. Z uwagi na ważność tematu, podobne spotkania będą kontynuowane.

Pani Dyrektor serdecznie podziękowała Policjiza cenne rady i wskazówki oraz zajęcia praktyczne, a uczestnikom za uwagę.

 

Odpowiedzialne za zorganizowanie spotkania: 

Dyrektor szkoły Krystyna Wilczek oraz nauczyciele – Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek