Po raz kolejny nasza szkoła została LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SKO w SGB.

Zostaliśmy jedną z 10 szkół nagrodzonych w całej Polsce. Tę miłą wiadomość przekazała nam Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie –Danuta Mazur. Tak wielki sukces to w dużej mierze zasługa Pani Prezes, któramotywujenas do podejmowania ważnych inicjatyw, udziału w konkursach,m. in. poprzez fundowanie nagród, wręczanie uczniom klas I, podczas uroczystości Ślubowania i Pasowania na Uczniaksiążeczek SKO z wkładem 20,00 zł i upominkiem, systematycznie wspiera nasze działania.

Tym razem, również zgłoszenie do konkursu zostało odesłane przez Panią Prezes i przyniosło sukces. Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom, nagrodę dla szkoły – bon upominkowy do EMPIK o wartości 500,00 zł, nagrody rzeczowe – gry planszowe dla szczególnie wyróżniających się uczniów w SKO oraz nagrodę dla opiekuna SKO – bon upominkowydo EMPIK o wartości 200,00 zł. Nagrody zostały oficjalnie wręczone nagrodzonym podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wraz z dodatkowymi nagrodami dla uczniów, ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Iłowie.

Na tegoroczny sukces złożyła siępraca całej Społeczności szkolnej. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły.  Wszyscy chętnie włączali się w różnorodne akcje, konkursy, systematycznie i wytrwale wpłacali pieniądze na swoje szkolne konto. Tematyczne pogadanki, prezentacje multimedialne, wystawy, gazetki ścienne, lekcje związane z oszczędzaniem, uświadomiły wszystkim, jak ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Taką możliwość daje Szkolna Kasa Oszczędnościpod patronatem Banku Spółdzielczego w Iłowie, a głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie różnorodnych form oszczędzania, propagowanie członkostwa SKO, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banku Spółdzielczego.

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie, Dyrekcji szkoły i całej Społeczności szkolnej za ogromne zaangażowanie w działania SKO.

 Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności