Obecnie panujące warunki, nie utrudniły naszej szkole zamierzeń w związku z realizacją tak ważnych treści. Uznaliśmy, że należy promować wolontariat, tłumaczyć, na czym polega i dlaczego warto zostać wolontariuszem. A mamy w tej dziedzinie dosyć bogate doświadczenie, ponieważ zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań.

Pani Dyrektor Krystyna Wilczek zgłosiła naszą szkołę do ogólnopolskiego konkursu Fundacji BOŚ na projekt znaczka pocztowego: „ŚWIAT Oczami Młodych”. Jego celem była promocja i przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu oraz zachęcanie do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych. 

Regulamin konkursu został przedstawiony zdalnie uczniomwszystkich klas. Dokładnie wyszczególniono materiały merytoryczne udostępnione przez Organizatora, m. in.: scenariusz zajęć, informację o roli znaczka pocztowego, zagadnienia dotyczące wolontariatu, porady na temat zasad projektowania przestrzeni graficznej.Szczególną uwagę zwrócono na tematykę: Chorzy i niepełnosprawni; Starsi i samotni; Ubogie regiony świata; SOS dla przyrody; Zwierzęta w schroniskach, Ochotnicza Straż Pożarna; Każdy może zostać wolontariuszem. Uzupełnieniem były prezentacje, e-podręczniki, dodatkowe scenariusze. Materiały dodarłydo100% uczniów.

Znalazło się wielu chętnych, którzy wykonali prace plastyczne. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje, przyniosą efekty w praktyce i zachęcą wiele osób w ideę wolontariatu. Najciekawsze prace zostały nagrodzone Dyplomem Organizatora. Mamy nadzieję, że we wrześniu uda nam się wszystkie wytwory wyeksponować na wystawie.

Gratulujemy i dziękujemy zaangażowanym.

 Dyrektor szkoły: Krystyna Wilczek

Szkolni koordynatorzy: Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek