Nasza szkoła jest jedną z 30 szkół z województwa mazowieckiego, które brały udział w projekcie edukacyjnym „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”, organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. Projekt wspiera Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Jest to program edukacji ekologicznej realizowany przez szkoły z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym.

Do naszej szkoły dotarła edukacyjno-zabawowa PAKA poświęcona 8 surowcom: ALUMINIUM, DREWNO, SZKŁO, PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, WIELOMATERIAŁOWE, BIOODPADY, ELEKTROODPADY.

Materiały pomogły przybliżyć młodym ekolożkom i ekologom wszystkie surowce. Ułatwiły odpowiedzi na pytania: Skąd się one biorą? Co z nich produkujemy? Co powstaje w wyniku recyklingu odpadów?

Pod hasłem #EkoPaka #ZamykamyObieg organizator zamierza pokazać zamknięty obieg surowców, aby dzieci rozumiały, że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego.

Główne CELE, które osiągnęliśmy podczas realizacji projektu:

  1. Przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, szczególnie: recyklingiem opakowań, postępowaniem z odpadami, filozofią zero waste – bez marnowania.
  2. Popularyzacja idei zamkniętego obiegu surowców, jako sprzyjającej ochronie zasobów naturalnych.
  3. Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez gry i zabawy oraz materiały edukacyjne kierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.
  4. Przeprowadzenie przez szkołę spotkań edukacyjnych dla uczniów.

Na zajęciach realizowanych wg scenariuszy i inwencji nauczycieli byłobardzo ciekawie, kolorowo i zabawnie.

Na pierwszych zajęciach, dzięki materiałom zawartym w EkoPace, mogliśmy poznać surowiec wtórny, jakim jest drewno. EkoPaka pokazała dzieciom, co z drewna można wyczarować i jak dzięki recyklingowi odpadów drewnianych może powstać coś wartościowego. Podczas zajęć dzieci mogły pobawić się drewnianymi klockami oraz pokolorować las. Dzięki szablonom liści najpierw poznały drzewa, z których pochodzą, a potem wykonały własne karty do gry „Memory”. Dzieci również same mogły poddać recyklingowi rolki po papierze toaletowym i stworzyć coś nowego, np. sowę.

Kolejne zajęcia przybliżyły uczniom aluminium – Wyginamy się śmiało z aluminium. Ekologicznie oczywiście.

Dzieci poznały aluminium i w niewielkim zakresie – inne metale. Dowiedziały się, skąd bierze się aluminium i jak jest wszechobecne, a także, że można je wykorzystywać w nieskończoność. Odbyła się podróż młodych ekologów do Aluminiowego Miasteczka. Dużo emocji przyniosły eksperymenty magnetyczne. Wszyscy pokolorowali Aluminiowy Labirynt, który pozwolił uczestnikom prześledzić drogę surowca od wydobycia boksytu, aż do gotowego produktu aluminiowego. Wykorzystaliśmy też bardzo ciekawe pomoce: 10 kart z zabawami, klipsy, aluminiowy drut i folię aluminiową, fantastyczne pisaki, kolorowe tusze Poprzez zabawę, nauczyliśmy się, jak mądrze gospodarować surowcami wtórnymi.

Warto wyszczególnić również fantastyczne zajęcia: Papier. Życie po życiu. Razy siedem.

Jeżeli ktoś myślałby, że papier jest tworzywem ulotnym, mało wytrzymałym i nie odpornym na mechaniczne uszkodzenia, niech wie, że papier może żyć aż 7 razy! Uczniowie dowiedzieli się, że każdy z nas zużywa średnio 90 kg papieru rocznie. Papier z recyklingu dorównuje jakością produktowi pierwotnemu, a przy tym przyczynia się do oszczędności energii i wody oraz zachowania cennych zasobów drewna. Oddzielenie od reszty odpadów i gromadzenie wszystkich zużytych lub niepotrzebnych pudełek, papierów, gazet itp. jest więc ważne, bo przekazanie makulatury w celu powtórnej przeróbki na papier pozwala zamknąć cykl życia tego surowca.

EkoPaka poświęcona papierowi nauczyła, jak zmniejszyć zużycie papieru na co dzień i jak zadbać o jego fachowe powtórne wykorzystanie. Główne przesłaniezajęć, to: Siedem żyć papieru. Poprzez gry, zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem różnych rodzajów papierów, uczestnicy dowiedzieli się jak dużą rolę odgrywa ten surowiec w codziennym życiu (kartonowe opakowania, książki, zeszyty, prasa, ręczniki papierowe, chusteczki) oraz jak sortować odpady papierowe, by umożliwić ich recykling.

Innym razem, młodzi ekolodzy poznali recykling tworzyw sztucznych

To, co potocznie nazywamy plastikiem, w rzeczywistości jest grupą rozmaitych tworzyw sztucznych. Dzięki programowi EkoPaka realizowanemu w naszej szkole, uczniowie odkryli jak powstają tworzywa, jakie opakowania są z nich produkowane, gdzie wyrzucać odpady z tworzyw sztucznych oraz jak poddać je recyklingowi.Temat jest tym ważniejszy, że tworzywa sztuczne wykorzystywane są nie­mal w każdej dziedzinie, od gospodarstw domowych poprzez transport i sport, aż po medycynę. Światowa produkcja tych surowców jest bardzo wysoka. Popularność ta ma również ciemną stronę – produkcja pierwotna tworzyw sztucznych pochłania ogromne ilości surowców kopalnych, przede wszystkim gazu ziemnego, węgla i ropy naftowej. Recykling tworzyw sztucznych pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko – udało się to uświadomić uczniom, bo to ich nawyki będą kształtować świat.W ramach zajęć edukacyjnych na temat tworzyw sztucznych, program EkoPaka zachęcił do odpowiedzialnych zachowań konsumenckich, zachęcając na przykład do przemyślanych zakupów. W przypadku przedmiotów z tworzyw sztucznych warto sprawdzić, czy są trwałe (daje to możliwość przekazania ich dalej, nawet przez pokolenia) oraz uniwersalne,tzn. czy mogą służyć wielu osobom, są kompatybilne z innymi produktami, które już mamy.

Edukacja ekologiczna z EkoPaką to wspaniała nauka poprzez zabawę!

Zajęcia w ramach projektu o tematyce ekologicznej, zwiększyły świadomość uczniów w zakresie zagrożeń dla naszej planety wynikających z niewłaściwego gospodarowania naturalnymi zasobami Ziemi. Wykształcona też została spora grupa miłośników ekologii, a z materiałów odpadowych powstały piękne prace.

 

Projekt w naszej szkole realizowany był z inicjatywy Pani Dyrektor Krystyny Wilczek, opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Izabeli Kubiak i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Małgorzaty Orzeszek.