Biblioteka naszej szkoły ZAPRASZA do udziału w konkursie powiatowym, którego Organizatorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Sochaczewie do udziału w XVI edycji powiatowego konkursu WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ „Włącz wyobraźnię. Jakie tajemnice kryją ruiny sochaczewskiego zamku?”

Regulamin konkursu opracowany przez Pedagogiczną Bibliotekę- Filia w Sochaczewie

 1. CELE KONKURSU
 • Kształtowanie kultury czytelniczej i twórczej aktywności dzieci i młodzieży.
 • Pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży, podjęcie próby samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej oraz edytorskiej.
 • Kształtowanie więzi z miejscem zamieszkania, regionem.
 1. UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE
 • Konkurs adresowany jest do dziecii młodzieży ze szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • Opiekunem może być nauczyciel, rodzic lub inna osoba dorosła.
 • NAGRODY
 • Każda nadesłana książka oceniana będzie pod względem: zgodności z tematem konkursu, literackim, plastycznym, edytorskim.
 • Planowane są nagrody w 3 kategoriach:

– szkoły podstawowe klasy I-IV
– szkoły podstawowe klasy V-VIII
– szkoły ponadpodstawowe.

 • Oceny dokona jury powołane przez organizatorów.
 1. SPOSÓB REALIZACJI
 • Oczekujemy książek na temat zagadek, tajemnic i niesamowitych historii związanych z ruinami Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie, prawdziwych lub zmyślonych. Ruiny bądź zamek za czasów świetności, mogą być tłem, miejscem, gdzie wydarzyła się np. jakaś historia, przygoda, rozpoczęła się znajomość, miłość…

Autorze, uruchom wyobraźnię!

 • Książka ma być w całości dziełem jednej osoby.
 • Forma dowolna: album, opowiadanie, wiersze, pamiętnik, powieść, komiks, listy itp.
  Nie oczekujemy naukowych opracowań.
 • Wysoko punktowana będzie samodzielność (ilustracje, zdjęcia) oraz dbałość o piękno języka i poprawność ortograficzną.
 • Maksymalny format pracy – A-4, objętość – do 40 stron.
 • Książka musi zawierać na karcie tytułowej:

– tytuł, (nawiązujący do tytułu konkursu),

– imię i nazwisko autora,

– rok i miejsce wydania.

 • W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie bibliografii.

Jako bibliotekarz szkoły zachęcam serdecznie do udziału  w konkursie wszystkich chętnych uczniów. Osobom ainteresowanym chętnie służę radą i pomocą.

O dokładnym terminie oddawania prac poinformuję.

Na czas zawieszenia w szkole zajęć dydaktyczno-wychowawczym polecam uczniom strony:

https://lektury.gov.pl/

http://www.polona.pl/

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

Życzę owocnej pracy: Bibliotekarz