Propozycja ciekawych stron dla uczniów objętych pomocą w formie:

  1. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

https://www.matzoo.pl/ oraz

  • świetlicy szkolnej:
Anna Karpińska