Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach ogłasza, że trwa nabór dzieci do naszego oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej oraz wszystkich uczniów zainteresowanych nauką w naszej szkole.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej dostępny jest w placówce.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!