„Sama technologia jest niczym.
Tym, co ważne, jest wiara w ludzi,
w to, że są w głębi dobrzy i mądrzy,
i że jeśli damy im właściwe narzędzia,
                           zrobią wspaniałe rzeczy”

                                                                 Steven Paul Jobs

Jak co roku nasza szkoła uczestniczyła w ogólnoświatowej inicjatywie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)Organizatorem i koordynatorem akcji w szkole była p. Beata Drozdowska.

Głównym celem obchodów DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. 
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2020 są także Facebook oraz Google.

Tegoroczne DBI 2020 odbyło się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: działajmy razem!”, które miało na celu zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska on-line. Podczas obchodów DBI 2019 zwrócono uwagę na fakt, iż wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Z okazji tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole podjęto szereg inicjatyw. Działaniem, które zapoczątkowało akcję, było zgłoszenie lokalnej inicjatywy na stronie http://www.saferinternet.pl oraz uczestnictwo Szkolnego Organizatora akcji – p. Beaty Drozdowskiej – w warszawskiej konferencji „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Materiały informacyjne, jakie pozyskano – plakaty ulotki, plakietki, naklejki,  płyty – zostały wykorzystane m.in. do wykonania dwóch tematycznych gazetek ściennych oraz przeprowadzenia ciekawych zajęć poświęconych tematyce bezpieczeństwa w internecie.

W ramach licznych działań pod hasłem: „Działajmy razem!” uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w programie na rzecz czystego powietrzaWEŹ NIE TRUJ: Fakty i mity na temat smogu”. Dowiedzieli się, czym jest smog i skąd się bierze to zjawisko. Poznali zdrowotne skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem, przeprowadzili także badanie czystości powietrza w naszej miejscowości.

W ramach inicjatywy DBI 2020 uczniowie kl. VII i VIII wzięli również udział w Kampanii #jestnaswiecej, której Organizatorem jest Fundacja Orange. Fundację i akcję wspierają muzycy oraz osoby ze świata mediów, a także Ministerstwo Cyfryzacji oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jej celem jest uświadomienie uczniom z klasy VII i VIII negatywnych konsekwencji zjawiska hejtu w internecie oraz metod jemu przeciwdziałania. W ramach spotkania uczniowie przygotowali okolicznościową gazetkę, wzięli udział w konkursie na prezentację multimedialną „Hejt w sieci i sposoby radzenia sobie z nim”, a także zamanifestowali swój sprzeciw wobec hejtu poprzez założenie pomarańczowej sznurówki.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach DBI był udział naszej szkoły w społecznej akcji „Domowe Zasady Ekranowe”. Działania te skierowane zostały do rodziców naszych uczniów.  Na tablicy informacyjnej dla rodziców umieszczono plakaty informujące o szkodliwości nadmiernej ilości ekranów w środowisku domowym. Nadmiar ekranów może mieć negatywny wpływ na rozwój i zdrowie ich dzieci. Potwierdzają to badania, które przeprowadzono w ostatnich latach. Okazało się, że to właśnie nadużywanie urządzeń ekranowych stało się jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z nowymi technologiami. Coraz częściej diagnozowane są przypadki uzależnienia od sieci u coraz młodszych dzieci. Nadużywanie ekranów jest szkodliwe dla wzroku, może obniżać jakość snu, negatywnie wpływa na rozwój mózgu i rozwój mięśni dłoni. Ponadto rodzice naszych uczniów zostali wyposażeni w ulotki, które były źródłem cennych informacji na temat bezpiecznego korzystania z ekranów i urządzeń multimedialnych. Co więcej, siedząc z głową w smartfonie izolujemy się od świata rzeczywistego – potrzeba bycia w sieci staje się silniejsza, niż potrzeba bliskości. Spłycenie relacji międzyludzkich, które w ten sposób powstaje, staramy się rekompensować wirtualnymi relacjami – i tak błędne koło się zamyka. Dodatkowo, rodzice intensywnie korzystający z urządzeń ekranowych, modelują szkodliwe zachowania u dzieci. Nawet, jeżeli chcą ustalać z dziećmi zasady korzystania z sieci w domu, to do czasu, kiedy sami nie ograniczą dostępu do sieci, nie będą dla swoich dzieci wiarygodni.

Jestem przekonana, że przytoczone na początku artykułu słowa Steve’a Jobsa mają dla nas, nauczycieli, wartość ponadczasową – pomagają nam również inaczej myśleć o bezpieczeństwie naszych uczniów w świecie cyfrowym. Świecie, w którym, jak mawiał wybitny socjolog, filozof i eseista prof. Zygmunt Bauman, „sztuka surfowania zdetronizowała sztukę zgłębiania”.

Organizator i koordynator szkolnych inicjatyw w ramach DBI: Beata Drozdowska