W trosce o bezpieczeństwo uczniów w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach, zorganizowano  wiele działań profilaktycznych.

3 lutego 2020 r. gościł w naszej szkole asp. szt. Tomasz Kubiak  – policjant oraz starszy dzielnicowy na terenie gminy Iłów. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim bezpieczeństwa w czasie FERII ZIMOWYCH, a uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie.

Pan policjant przypomniał, w jaki sposób należy zachować bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów zimowych – jazdy na nartach, łyżwach, sankach oraz zabaw ze śniegiem, kuligach, ślizgawkach. Uświadomił dzieciom i młodzieży, że mają obowiązek udzielenia pomocy osobie, która uległa jakiemuś wypadkowi, gdyż nieudzielenie jej skutkuje odpowiedzialnością karną. Szczegółowo omówił sposoby ratowania człowieka, który doznał jakiegoś urazu na stoku narciarskim albo wpadł do wody wskutek załamania się lodu.

Pan dzielnicowy ostrzegł uczniów przed zabawami, które mogą doprowadzić do wypadku czy utraty zdrowia, a nawet życia. Podkreślił, że należy uprawiać sporty zimowe w miejscach do tego przeznaczonych i bezpiecznych, ale nigdy w pobliżu drogi publicznej czy miejscach, gdzie odbywa się ruch pieszych, a także na rzekach, jeziorach, stawach. Zachęcił uczniów do spędzania jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, jednak w sposób odpowiedzialny oraz z zachowaniem zdrowego rozsądku. Przywołał przepisy prawne i konsekwencje, jakie mogą grozić osobie, która ich nie przestrzega. Omówił również zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, a w związku z dużą ilością wolnego czasu przypomniał o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

W trakcie spotkania uczniowie mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi przemyśleniami oraz spostrzeżeniami. Na zakończenie pan dzielnicowy życzył wszystkim zdrowych i bezpiecznych ferii zimowych.

Druga część spotkania dotyczyła rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt.: „Bezpieczne ferie 2020”, który został objęty Honorowym Patronatem Posterunku Policji w Iłowie. Celem konkursu było utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie, a także rozwijanie zainteresowań plastycznych u dzieci. Uczniowie wykonali ciekawe, oryginalne, zgodne z tematem prace.

Komisja w składzie

  • przewodniczący: Krystyna Wilczek – Dyrektor szkoły
  • członkowie:asp. szt. Tomasz Kubiak  – policjant oraz  starszy dzielnicowy na terenie gminy Iłów;

Izabela Kubiak – koordynator akcji;

Małgorzata Orzeszek – koordynator akcji;

Patrycja Bogiel – przedstawiciel SU

przyznała 7 nagród w kategorii kl. I – III oraz 2 nagrody w kategorii kl. V – VIII. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 6 lutego 2020 r.

Podjęta inicjatywa doskonale wpisała się w ramy obchodów ogólnopolskiej kampanii: „Dzieci uczą rodziców”, realizowanej w klasach I – III. Natomiast p. Izabela Kubiak – opiekun Samorządu Szkolnego z powodzeniem zaangażowała do udziału również uczniów kl. V–VIII.

W tym samym dniu nastąpiło też podsumowanie projektu dla klasy I: „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Z tej okazji szkoła otrzymała CERTYFIKAT, a uczniowie DYPLOMY, które wręczyły Pani Dyrektor Krystyna Wilczek i wychowawczyni pierwszoklasistówp. Marta Okraska. Wielkie brawa dla wszystkich uczniów, którzy w 100% rozwiązali test na temat bezpieczeństwa.

Spotkanie zakończono miłym akcentem. Pani Dyrektor podziękowała organizatorom. Słowa wdzięczności i PODZIĘKOWANIE wręczyła Panu Policjantowiza objęcie Honorowym Patronatem kampanii: BEZPIECZNE FERIE 2020,  realizowanej w Szkole Podstawowejim. Wojska Polskiego w Giżycach Wyraziła również słowa uznania za wszelką dotychczasową pomoc i wsparcie oraz owocną, życzliwą współpracę.

 

Koordynatorzy akcji: Izabela Kubiak i Małgorzata Orzeszek