Ważnym priorytetem realizowanym w naszej szkole jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie czytania książek wśród dzieci i młodzieży. Kontynuacja rozpoczętego we wrześniu Narodowego Czytania sprzyja osiąganiu zamierzonych celów.

Słowa Wisławy Szymborskiej:„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” znakomicie pasują do spotkania, które odbyło się 27 stycznia 2020.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Krystyna Wilczekpowitaniem wszystkich obecnych, a szczególnie zaproszonych gości. Podkreśliła, że czytanie lektur ma wiele zalet. Chwila z wartościową książką, to nie tylko przyjemność, lecz także korzyść dla zdrowia i doskonały sposób na zdobywanie wiedzy.  Żywy odbiór lektury i zawartej w niej treści, którą autor chciał przekazać czytelnikowi z pewnością ma duży wpływ na rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dlatego warto organizować tego typu akcje.

Tym razem czytaliśmy nowelę Stefana  Żeromskiego: „Rozdziobią nas kruki, wrony”.

Z tekstem mistrzowsko zmierzyły się Panie: Wiesława Zientara i Halina Januszewska ze Stowarzyszenia Mieszkańców Parafii Giżyce„Wszyscy Razem”. Z powodzeniem przeniosły słuchaczy w świat bohaterów książki,oparty na motywach powstania styczniowego.Czytelny przekaz treści rozbudził zainteresowanie przeszłością naszej Ojczyzny iwzbogacił wiedzę uczniów.

Na zakończenie Pani Dyrektor i organizatorki spotkania serdecznie podziękowały Paniom ze Stowarzyszenia, podkreślając aktywny udział w akcji NARODOWEGO CZYTANIA, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań czytelniczych oraz wieloletnią, owocną i życzliwą współpracę.

Izabela Kubiak  – opiekun SU

Małgorzata Orzeszek – bibliotekarz