Odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” to ważne przedsięwzięcie, które jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy:„Rekord dla Niepodległej”, organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.Naszą szkołę do udziału w tegorocznej akcji zgłosiła Pani Dyrektor Krystyna Wilczek.

 W piątek, 8 listopada 2019r.,ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległościo symbolicznej godz. 11:11 – społeczność Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach odśpiewała4 zwrotki  HYMNU NARODOWEGO.

Oficjalną uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Krystyna Wilczek. Powitała serdecznie wszystkich obecnychi odczytała list Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Skłoniła do refleksji i rozważenia wysłuchanej treści. Podkreśliła znaczenie akcji i jej ważny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród współczesnego pokolenia.

W wydarzeniu uczestniczyła Pani Halina Januszewska – Przyjaciel szkoły, a zarazem absolwentka. Mieliśmy okazję wysłuchać pięknego śpiewu naszego gościa. „Boże, coś Polskę” oraz „Miłość ci wszystko wybaczy”  w wykonaniu p. Halinybardzo się wszystkim podobały. Pani Dyrektor, dziękując za obecność podkreśliła wieloletnią, owocną  współpracę szkoły z naszym zacnym gościem.

W tym odświętnym dniu obowiązywał strój galowy. Każdymiał przypięty kotylion – symbolem dumy z polskich barw narodowych oraz radosnych obchodów świętowania. Specjalnie z tej okazji przygotowano gazetki i wystawki tematyczne.

Izabela Kubiak – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Małgorzata Orzeszek – bibliotekarz