„Nie wszyscy mamy te same zdolności,
ale wszyscy powinniśmy mieć te same możliwości,
aby swe zdolności rozwijać.”
                                        John F. Kennedy

28. października troje chętnych uczniów z klas VII – VIII wzięło udział w wojewódzkim konkursie matematycznym  „Mazowieckie Talenty”.

Organizatorem było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs skierowany był do uczniów zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych. 

Celem konkursu było:

  • rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów
  • wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form  pracy z uczniem zdolnym
  • promowanie szkół oraz uczniów szczególnie uzdolnionych
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

Naszym najlepszym szkolnym Matematykom, gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Konkursowej: Beata Drozdowska