Wzorem lat ubiegłych w październiku szkoła nasza wzięła udział w ogólnoeuropejskiej kampanii pt. Październik Miesiącem Cyberbezpieczeństwa.

Akcja miała na celu propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz promowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
Organizatorem lokalnej kampanii była Beata Drozdowska – nauczycielka informatyki, która od wielu lat propaguje wśród dzieci i młodzieży świadome, odpowiedzialne korzystanie z Internetu, promując przy tym wykorzystywanie w praktyce nowoczesnych narzędzi informatycznych. W tym roku także udało się zrealizować wiele tego typu działań.  W ramach kampanii odbyło sie wiele wydarzeń, które miały na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii. Działaniom przyświecały dwa tematy przewodnie – Cyberhigiena, a więc najprostsze działania, które powodują wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas (np. systematyczna zmiana hasła i aktualizacja oprogramowania) oraz Nowoczesne technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. fake news.

W ramach podsumowania kampanii uczniowie wzięli udział w spotkaniu z policjantem. Tematem było cyberbezpieczeństwo i hejt.

Tegoroczne działania organizatora wspierane były również przez Samorząd Szkolny oraz jego opiekuna p. Izabelę Kubiak.