Dzień 11. października 2019 r. to znacząca data w życiu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach, ponieważ odbyły się ważne uroczystości: Ślubowanie Pierwszoklasistów i Dzień Edukacji Narodowej.

Pani dyrektor szkoły, Krystyna Wilczek powitała serdeczne wszystkich przybyłych gości – przedstawiciela Urzędu Gminy Iłów, księdza proboszcza parafii Giżyce, przewodniczącą  Rady Rodziców, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, uczniów i rodziców. Szczególnie serdecznie powitała głównych bohaterów spotkania –pierwszoklasistów.

Dzieci doskonale przedstawiły inscenizację pt.: „Pinokio idzie do szkoły”. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Przeszły trzy próby: uśmiechu, sprawności i mądrości. Zasłużyły na tytuł: UCZNIA klasy pierwszej i zdobyły wielkie brawa. Następnie uczniowie potwierdzili Akt ślubowania pieczętowaniem „Karty Ślubowania”, a po złożeniu uroczystej przysięgi na Sztandar szkoły, z zapewnieniem, że będą dbać o dobre imię swej klasy i szkoły, zostali przyjęci do GRONA UCZNIÓW Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach.

Po przysiędze, pani dyrektor dokonała symbolicznym ołówkiem Aktu pasowania i wręczyła przy pomocy wychowawcy dyplomy. Dzieci otrzymały również książki, ołówki i długopisy z wygrawerowanym napisem: „Pasowanie 2019” oraz upominki od księdza proboszcza.

Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie przekazała dla pierwszoklasistów słodkie niespodzianki i książeczki SKO z wkładem 20,00 zł. Przy tej okazji opiekun SKO podziękowała Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie Danucie Mazur  za owocną, życzliwą współpracę, wspieranie szkolnych inicjatyw, zachęcanie do oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Tego dnia święto obchodzili również nauczyciele i pracownicy oświaty. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia. W pierwszej części pani dyrektor podkreśliła rangę zawodu nauczyciela sentencją:

„Bo nauczyciel jest kapitanem,

Co na okręcie dookoła świata,

Płynie wraz z nami

Przez szkolne lata.”

Złożyła życzenia oraz gratulowała Nagród Dyrektora i Nagrody Wójta, przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podziękowała za trud nauczania i wychowania, przekazując pracownikom szkoły książki na temat Ziemi Giżyckiej, które ofiarowała szkole ich autorka p. Wiesława Zientara.

Następnie uczniowie podziękowali za trud i okazane serce zdrowymi jabłuszkami z symbolicznym sercem. Dedykowali swym pedagogom wiersze i piosenki. Nie zabrakło odśpiewania „Stu lat”.

Rada Rodziców również wyraziła swe uznanie dla pracowników oświaty, wręczając kwiaty i składając życzenia.

Po części oficjalnej zaproszeni goście, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie klasy pierwszej udali się na zdrowy i smaczny poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

Ten dzień pozostanie w naszej pamięci.

Wychowawczyni kl. I – Marta Okraska