Społeczność Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach odniosła wielki sukces. Zespół „Aktywne Witaminki” – uczniowie z klasy II i klasy III odebrali nagrody i pamiątkowe dyplomy za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie: Zdrowo jem, więcej wiem! zorganizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser Dudy.

Zespół rywalizował w kategorii kl. II – III i zajął I miejsce w etapie JESIEŃ,I miejscew etapie WIOSNA oraz II miejsce w klasyfikacji GRAND PRIX. Konkurencja była bardzo duża, ponieważ do projektu zgłosiło się ponad 1 800 zespołów z całej Polski. Wszelkie działania naszego zespołu zostały docenionei wysoko ocenione przez Sędziów, co przełożyło się na tak wysoki wynik.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się na forum społeczności szkolnej 8 października 2019r. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Krystyna Wilczek. W słowach skierowanych do laureatów i opiekuna zespołu,dziękowała za propagowanie zdrowego stylu życia. Podkreśliła znaczenie przedsięwzięcia, które doskonale wpisuje się w priorytety naszej szkoły, wyraziła duże uznanie dla podejmowanych działań. Zwróciła uwagę na potrzebę kontynuacji programu. Pogratulowała nagrodzonym i odczytała Listy Gratulacyjne od Fundacji Banku Ochrony Środowiska skierowane do Uczestników i Dyrekcji szkoły.

Następnie, laureaci z radością odbierali NAGRODY – zestawy do malowania, bambusowe piórniki z wyposażeniem, opaski odblaskowe, dyplomy uznania. Była również nagroda dla szkoły – tunel do zajęć ruchowych oraz nagroda dla opiekuna – markowy czytnik e-booków.

Koordynator projektu serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym, gratulowała uczniom, rodzicom, opiekunom. Życzyła, by zdobyta wiedza i prawidłowe nawyki żywieniowe przynosiły jak najlepsze efekty.

Opiekun Zespołu – Małgorzata Orzeszek