Bitwa nad Bzurą była jedną z największych bitew stoczonych podczas wojny obronnej Polski w 1939 roku. Obchody upamiętnienia 80 rocznicy Walk nad Bzurą w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach rozpoczęły się 18 września 2019 r. uroczystym apelem, poświęconym pamięci Poległych w obronie Ojczyzny. Uczniowie klasy VIII pod kierunkiem nauczyciela historii p. Izabeli Kubiak przedstawili Rys historyczny Walk nad Bzurą oraz tragiczne losy miejscowej ludności podczas okupacji niemieckiej. Ciekawie przedstawiona historia usystematyzowała dotychczasową wiedzę uczniów oraz pogłębiła zainteresowanie tematem.
Następnie cała społeczność szkolna przemaszerowała na cmentarz w Giżycach, gdzie przy mogiłach żołnierskich oddano hołd Poległym i zapalono znicze. Pani Dyrektor Krystyna Wilczek podkreśliła znaczenie tej ważnej lekcji patriotyzmu, zwracając szczególną uwagę na znajomość historii naszego regionu.
W dalszej części uroczystości delegacja ze sztandarem szkoły udała się do miejscowości Henryków pod monument poświęcony ofiarom zbrodni z dnia 18 września 1939r.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Iłów – Jan Paweł Kraśniewski oraz przedstawiciele Rady Gminy w Iłowie.
Spotkanie zakończyło się złożeniem wiązanek kwiatów przez delegacje uczestników.