Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Wojska Polskiego w Giżycach, w związku z panującymi upałami informuje, iż od 11  czerwca 2019r nastąpi  skrócenie zajęć lekcyjnych od 4 lekcyjnej o 10 minut, aż do odwołania.

W szkole, w klasach, panują wysokie temperatury sięgające 28 stopni Celsjusza, co wpływa na obniżenie jakości pracy, szybsze zmęczenie uczniów. Dodam, że w klasach nasłonecznionych są zamontowane rolety, uczniowie mają dostęp do wody pitnej, na przerwach międzylekcyjnych mogą wychodzić na świeże powietrze. Mimo to warunki pracy i nauki są trudne. 

W oddziale  przedszkolnym zajęcia będą odbywać się do godziny 1300.

Godziny zajęć

1 godz. lekcyjna – 8.00-8.45

2 godz. lekcyjna – 8.55-9.40

3 godz. lekcyjna – 9.50-10.35

4 godz. lekcyjna – 10.45-11.15

Przerwa obiadowa 11.15-11.30

5 godz. lekcyjna – 11.30-12.00

6 godz. lekcyjna – 12.40-12.35

7 godz. lekcyjna  – 12.40-13.10

8 godz. Lekcyjna – 13. 15-13.45